Fødevareministeren forbyder brug af sundhedsskadelige fluorstoffer i fødevare-emballage

28-05-2020

Fra 1. juli bliver pap, mad- og bagepapir med tilsatte fluorstoffer forbudt i Danmark.

Indpakningspapiret til burgere og anden fastfood, muffinforme, mad- og bagepapir kan være behandlet med fluorstoffer, som giver overfladen en vand- og fedtafvisende effekt. Men fluorstofferne er både sundhedsskadelige og meget svære at nedbryde i miljøet. Derfor forbyder fødevareminister Mogens Jensen nu brug af fluorstoffer i fødevareemballage.

Fluorstoffer kan vandre over i vores mad, og den risiko vil jeg ikke acceptere. Derfor får vi nu et dansk forbud mod fluorstoffer, som træder i kraft 1. juli. Jeg mener, at stofferne udgør et alvorligt problem, og vi kan derfor ikke vente på EU-regulering.

Da Fødevarestyrelsen i 2015 og 2018 undersøgte en række emballageprodukter af pap og papir på det danske marked, blev der fundet fluorerede forbindelser i knap 50 procent af prøverne. Det er burgerpapir, muffinforme og poser til mikroovnspopcorn, som typisk har de højeste indhold.

Når vi finder sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer i næsten halvdelen af analyserne, er der for mig som minister ingen anden vej end at skride til forbud. Jeg har noteret mig, at fødevareerhvervet har taget godt imod beslutningen, for der findes andre løsninger end de fluorerede stoffer.

Fødevareministeren går enegang med et dansk forbud, fordi EU's fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har ændret risikovurdering af fluorstofferne. Fluorstoffer er en miljøgift, som ophober sig i mennesker og dyr, hvor de er mistænkte for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og skadelige for immunforsvaret.

Forbuddet omfatter fødevarekontaktmaterialer af pap og papir, der har været behandlet med organiske fluorerede forbindelser.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk