Fødevareminister før EU-møde: Erhvervet har stadig behov for hjælp

13-05-2020

Fødevareministeren deltager for anden gang i et uformelt videomøde med sine europæiske kolleger om status på konsekvenserne af coronavirus.

Fødevareminister Mogens Jensen deltager i dag i et uformelt videomøde for EU’s fødevareministre, som det kroatiske formandskab har indkaldt til for at drøfte, hvad der kan gøres for at afbøde konsekvenserne af krisen på fødevare- og fiskeriområdet.

Jeg vil gerne endnu en gang kvittere for, at den danske fødevaresektor har kunnet tilpasse sig de store udfordringer, som vi har oplevet de seneste måneder. Det betyder, at fødevaresyningen har fungeret trods de svære omstændigheder. Det har dog ikke været uden omkostninger for erhvervet, og derfor har regeringen også gjort sit for at sikre, at hjælpepakkerne tager højde for de særlige omstændigheder, som fødevareerhvervet har.

Mødet i dag er det andet uformelle videomøde mellem EU’s landbrugs- og fiskeriministre, og siden sidste møde mellem ministrene er der vedtaget en række tiltag i EU-regi, der giver medlemsstaterne mulighed for at afbøde konsekvenserne af coronakrisen. Der er for eksempel vedtaget støtte til midlertidig privat oplagring af oksekød og mejeriprodukter, ligesom det er muligt for medlemsstaterne at omprioritere EU-midler til privat oplagring eller midlertidig oplægning i fiskeriet. I Danmark åbnede en række af disse ordninger i sidste uge.

Hjælp til gartnerier og oksekødsproducenter
På dagens møde har fødevareminister Mogens Jensen også flere nye forslag til, hvad der kan gøres på EU-niveau. Det drejer sig om at sikre, at udbetalingen af EU’s landbrugsstøtte kan ske rettidigt, selvom kontrollen næppe kan finde sted som planlagt. 

Jeg arbejder hårdt for, at den danske fødevaresektor får den hjælp, der er behov for. På dagens møde vil jeg fremhæve nogle af de sektorer, som er hårdest ramt som for eksempel gartnerierne og oksekødsproducenter. Jeg vil også bede Kommissionen om lidt fleksibilitet, så den støtte til oksekødssektoren i form af en højere slagtepræmie som først skulle træde i kraft fra 2021 kan træde i kraft allerede i 2020.

På videomødet forventer fødevareministeren dog også, at der så småt vil være mulighed for at se fremad:

Krisen må ikke få os til at glemme de udfordringer, som vi stadig står over for. Nogle vil måske mene, at krisen betyder vi skal slække på ambitionerne, men vi skal netop bruge genopretningen til at sikre, at for eksempel EU’s landbrugspolitik kommer til at give Europas landbrug de rette incitamenter til at omstille sig til en mere grøn produktion af fødevarer.

På videomødet deltager Kommissionen ved landbrugskommisæren og fiskerikommissæren, mens de 27 medlemslande er repræsenteret ved deres fødevare- og fiskeriministre. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk