Danmarks øko-areal fordoblet på 12 år

20-05-2020

Et areal på størrelse med Fyn har nu økologiske marker, viser tal fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det økologiske areal er dermed fordoblet på bare 12 år. Står det til fødevareminister Mogens Jensen, skal hektartallet fortsætte opad.

Hvis alle økologiske marker rundt omkring i Danmark blev samlet, ville de dække hele Fyn. Det viser en ny statistik fra Miljø- og Fødevareministeriet. I 2019 kom det samlede økologiske areal op over 300.000 hektar, så det nu fylder godt 11 procent af det samlede produktionsareal. Det betyder, at arealet er fordoblet siden 2007. 

Fødevareminister Mogens Jensen siger: 

På bare 12 år er det lykkes at fordoble det økologiske areal i Danmark. Vi har i dag et økologisk areal på størrelse med Fyn. Det er imponerende, og det er ikke kommet af sig selv. Det er et resultat af mange års politisk vilje og et godt samarbejde med økologierhvervet. Nu skal vi fokusere på, hvordan vi sikrer, at pilen fortsætter opad frem mod 2030.

Fordobling af areal, eksport og forbrug
Regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, SF og Enhedslisten blev i forståelsespapiret fra 2019 enige om, at målet som udgangspunkt er at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologien og danskernes forbrug af økologi til 2030. Regeringen forventer at fremlægge en plan til efteråret. 

Jeg har en klar vision om, at det økologiske areal skal stige endnu mere. Frem mod 2030 vil vi fordoble det økologiske areal og sikre, at flere danskere og forbrugere i andre lande spiser flere danske økologiske fødevarer. Der er et kæmpe marked i Danmark og uden for vores grænser, som efterspørger økologi, så det er bare med at komme i gang.

Oprindeligt var der i ”Aftale om Grøn Vækst” fra 2009 et mål om, at det økologiske areal skulle fordobles fra 150.207 hektar i 2007 i 2020. Det mål er nået nu – allerede et år før tid – selvom målet blev afskaffet igen af den tidligere regering i 2015.

Find alle de nye tal i publikationen ”Statistik over økologisk jordbrugsproduktion 2019”.

Fakta

  • I 2007 var det økologiske areal på 150.207 ha.
  • I 2009 besluttede aftaleparterne bag ”Aftale om Grøn Vækst” at det økologiske areal fra 2007 skulle fordobles til 300.000 ha. inden 2020. Det er nu sket.
  • I 2015 besluttede den daværende Venstre-regering af afskaffe den økologiske fordoblingsmålsætning. 
  • I det politiske forståelsespapir – ”Retfærdig retning for Danmark”, som blev aftalt mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten fremgår det, at man vil hæve ambitionerne for mere økologi i Danmark. Som udgangspunkt med det mål at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi i 2030. 
  • Pr. 31. maj 2019 var det økologiske areal på 301.481 ha. – 11,3 procent af det samlede landbrugsareal. Det svarer cirka til Fyns areal.
  • Det økologiske areal steg med 22.182 ha fra 2018 til 2019. 
  • Der var i 2019 i alt 4.016 bedrifter, der var autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion, hvilket er en forøgelse med 222 bedrifter siden 2018. 
  • Sønderjylland er den landsdel med det største økologiske areal på 83.594 ha i 2019. Her udgør det økologiske areal 15 pct. af det samlede produktionsareal. Nordjylland og Vestjylland ligger på en næsten delt andenplads med henholdsvis 63.817 ha og 63.324 ha. Her udgør det økologiske areal nu henholdsvis 13 og 14 pct. 
  • Tønder, Varde og Ringkøbing-Skjern er de kommuner med det største økologiske areal på henholdsvis 18.318 ha, 14.230 ha og 14.112 ha. Den største tilvækst i økologisk areal fra 2018 til 2019 skete i Herning, Aalborg og Ringkøbing-Skjern kommuner med henholdsvis 1.489 ha, 1.442 ha og 1.106 ha.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk