Danmark kan spare milliarder, hvis flere følger kostrådene

01-05-2020

Ny rapport fra Københavns Universitet sætter tal på gevinsterne for både økonomi og helbred, hvis flere danskere spiser sundere. Til januar lancerer fødevareminister Mogens Jensen kostråd, der tager hensyn til både sundhed og klima.

Danmark kan hvert år undgå mere end 1.000 dødsfald og opnå en sundhedsøkonomisk gevinst på godt 12 milliarder kroner, hvis forbrugerne i højere grad spiser efter Danmarks officielle kostråd. Det viser en ny rapport, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har udarbejdet for Miljø- og Fødevareministeriet. 

Særligt hvis forbrugerne får mindre salt, rødt- og forarbejdet kød samt mættet fedt, kan der være store gevinster at hente. Også mere fuldkorn, frugt, grønt, fisk og skaldyr vil kunne gavne både samfundsøkonomien, livskvaliteten og levetiden, viser rapporten.

Den direkte sundhedsøkonomiske gevinst som fx sparede sengepladser på sygehusene udgør fem procent af den samlede gevinst. Resten er nogenlunde ligeligt fordelt på værdien af forbedret arbejdsproduktivitet og værdien af øget livskvalitet. Samlet set er potentialet for sundhedsforbedringer ved at efterleve alle kostrådene nogenlunde lige stort på tværs af erhvervsstatus.

Fødevareminister Mogens Jensen siger: 

Vi kan alle på hver vores måde gøre en forskel for vores egen livskvalitet, samfundet og jo også for klimaet, hvis vi spiser sundere. Næste år lancerer jeg de nye, klimavenlige kostråd, som skal være med til at give flere lyst til grønne og sunde spisevaner.

Danskernes madvaner ligger generelt langt fra de officielle kostråd. Det har konsekvenser for den enkelte i form af fx, hvor længe vi lever, hvor syge vi bliver og for livskvaliteten. Derudover har det også konsekvenser for samfundet, herunder samfundsøkonomien.
 
Ministeren har bedt Fødevarestyrelsen medtænke forskernes pointer i arbejdet med de nye klimavenlige kostråd. Herudover vil Mogens Jensen sammen med klimaministeren lancere en forbrugerkampagne med tips til, hvordan danskerne kan lave mere klimavenlig hverdagsmad med mindre kød og mere grønt. 

Hvis vi kan bidrage til, at flere får et både bedre, længere og mere produktivt liv, samtidig med at vi kan spare penge i sundhedsvæsnet, har vi som samfund en forpligtelse til at handle. Det gælder ikke kun den enkelte forbruger. Også vigtige aktører såsom detailhandlen kan gøre en forskel og gøre mere for, at forbrugerne træffer sunde valg og lægger godt med grønt i indkøbskurven, og det vil jeg selvfølgelig gerne opfordre til.

Samarbejde med aktører på tværs af madområdet er en væsentlig del af Miljø- og Fødevareministeriets indsatser for at udbrede sundere og grønnere madvaner blandt danskerne. Det sker gennem Innovationspartnerskabet, hvor blandt andre detailhandlen, fødevareproducenter og myndigheder samarbejder om at gøre det sunde valg til det lette valg for danskerne. Også i det offentlig-private partnerskab Rådet for sund mad samles offentlige og private aktører med civilsamfundet om fælles ambitioner om blandt andet at skabe gode vaner og en sund madkultur for den næste generation.   

Forskerne bag rapporten har en række forbehold for deres konklusioner. Der er således tale om estimerede gevinster, som bygger på en række beregningsforudsætninger. 

Læs mere om kostrådene her.

Rapporten fra Københavns Universitet kan læses her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk