Vestjysk skibsværft vinder udbud om at bygge nyt fiskerikontrolskib til knap 170 mio. kroner

26-06-2020

Fiskeristyrelsen har nu afsluttet udbuddet om bygning af et nyt fiskerikontrolskib. Hvide Sande Shipyard, Steel & Service løb af med sejren

Fiskeristyrelsen har nu udvalgt det værft – Hvide Sande Shipyard - der skal bygge styrelsens nye fiskerikontrolskib – kaldet ”Ny Vestkysten”. Karstensens Skibsværft i Skagen var som prækvalificeret også med i opløbet, men i sidste ende blev Hvide Sandes tilbud valgt som det bedste på baggrund af en samlet vurdering ift. kvalitet, tidsplan, bemanding, organisation og pris. 

Valget af Hvide Sande Shipyard er sket på baggrund af en grundig udbudsproces med forhandlinger med begge prækvalificerede værfter for at sikre, at værfternes tilbud blev bedst muligt tilpasset Fiskeristyrelsens behov. Der er i udvælgelsen lagt stor vægt på, at værftet kunne tilbyde miljø- og klimarigtige løsninger ift. bl.a. brændstofforbrug, isolering og materialevalg.  

Fiskeriminister Mogens Jensen udtaler:

Jeg er glad for, at vi nu har valgt det værft, som skal bygge Fiskeristyrelsens nye kontrolskib, endda et værft i Danmark med stolte traditioner for godt skibshåndværk. Både Hvide Sande og Karstensen havde rigtigt gode bud på løsning af opgaven, men når Fiskeristyrelsen gjorde regnebrættet op, var Hvide Sande lidt foran. 

”Ny Vestkysten”, der skal føre kontrol med fiskeriet i Nordsøen og Skagerrak, bliver udrustet til at håndtere fremtidens kontroludfordringer og til at opfylde skrappe krav til miljø og udledning af skadelige stoffer (Tier III). I udbuddet er også lagt vægt på høje krav til manøvre- og sødygtighed, og at skibet skal kunne håndtere nye kontrolformer, bl.a. store droner. 

Vi har nu de bedste forudsætninger for at få bygget et kontrolskib, der både er kontrolmæssigt effektivt og ”state of the art”, når det drejer sig om miljøkrav, støjreducering og energioptimering.

Prisen for bygningen af skibet er 169,8 mio. kr. Udgiften finansieres delvist af EU-midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond. Ifølge kontrakten har værftet 22 måneder til at bygge skibet, som ventes at stå færdigt i forsommeren 2022. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk