Transportkontrollen skal gå mere målrettet efter virksomheder med overtrædelser på samvittigheden

26-06-2020

Ny, bred aftale betyder, at kontrollen med dyretransporter i højere grad skal målrettes de transportører og landmænd, der gang på gang overtræder reglerne. Et stort fremskridt for dyrevelfærden siger fødevareminister Mogens Jensen.

Kontrollen med dyretransporter bliver nu styrket markant, så dyrene får bedre dyrevelfærd. Sådan lyder det fra fødevareminister Mogens Jensen om en ny, bred aftale om transportkontrol. Aftalen er indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance samt Alternativet.

Kontrollen skal fremover i højere grad rette søgelyset mod transportører og landmænd, der gang på gang overtræder reglerne og ikke sikrer dyrenes velfærd. Virksomheder, der har problemer med at sikre god dyrevelfærd, vil dermed få mere kontrol end dem, der har styr på reglerne. Virksomheder, der eksempelvis overtræder reglerne ved en almindelig stikprøvekontrol, vil få flere og mere grundige, opfølgende kontrolbesøg end i dag. Besøg som de selv skal betale for. Det skal være med til at give virksomheder økonomisk incitament til at sikre god dyrevelfærd.

Mogens Jensen udtaler:

Der er brug for, at vi lægger kontrollen om, så virksomhederne ved, at de ikke får fred, før de får styr på reglerne og giver dyrene ordentlig dyrevelfærd. Aftalen er et stort fremskridt for dyrevelfærden, fordi kontrollen bliver langt mere målrettet og ganske enkelt vil tvinge virksomhederne til at følge reglerne til gavn for dyrene. Og så er det rigtig positivt, at alle dyrearter er med i aftalen og fremover får glæde af skærpet kontrol.

Med den nye aftale vil Fødevarestyrelsen i 2021 udføre stikprøvekontrol af omkring 10 procent af alle relevante dyretransporter, der kører dyr ud af Danmark. I dag har kun transporter med svin og kvæg et så højt kontroltryk. Andelen bliver reduceret gradvist til 7,5 procent i 2022 og 2023 for at ende på fem procent i de efterfølgende år. Det sker i takt med, at Fødevarestyrelsen får bedre data til at gå mere målrettet efter virksomheder med dårlig regelefterlevelse.

Aftalen indebærer også, at der kommer særligt fokus på lange transporter af kvæg til lande uden for EU ved at styrke kontrollen med transportørernes dokumentation forud for rejsen. Derudover vil kontrollen som noget nyt udføre særlig kontrol målrettet virksomheder med øget behov for grundigere kontrol og vejledning eller særlige risikoområder. Det kan eksempelvis være kontrol af adgang til vand på en varm sommerdag.

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er alle med i aftalen og siger samlet:

Vi har lavet denne aftale for dyrenes skyld. Den følger op på den politiske aftale fra 2018, og vi er glade for at have siddet med om bordet og sikret, at aftalen ikke er blevet dyrere. For grise er der i snit tale om 80 øre ekstra per gris, og kontrollen vil først og fremmest ramme de brodne kar. Ved god regelefterlevelse, kan man få færre kontroller og færre udgifter. Det er også glædeligt, at der rettes fokus mod transporten af spædekalve og de lange transporter, og at aftalen følger op på den tidligere kritik fra Rigsrevisionen.

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet glæder sig ligeledes over den nye aftale.

Zenia Stampe fra Radikale Venstre udtaler:

Det er helt rimeligt, at de virksomheder, der gentagne gange træder ved siden af skal bære den tungeste byrde. Vi sender rigtig mange dyr ud på de europæiske landeveje, og dyrevelfærden skal være i orden. Det skylder vi dyrene.

Rasmus Nordqvist fra Socialistisk Folkeparti udtaler:

Jeg glæder mig over, at vi udvider kontrollen til at gælde flere dyrearter. Der er klart, at grisene fylder meget, men kyllinger og andre dyr fortjener den samme grundige kontrol og opmærksomhed.

Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten udtaler:

Noget af det, jeg hæfter mig ved, er, at vi i højere grad får fokus med transporten af spædekalve. Der er rigtig vigtigt, fordi der er tale om dyr, der kan være mindre robuste end eksempelvis voksent kvæg, og det skal kontrollen selvfølgelig tage højde for.

Aftalen medfører øgede udgifter på cirka 57 mio. kroner i 2021, 54 mio. i 2022, 53 mio. i 2023 samt godt 50 mio. kroner i 2024.

Det nye kontrolkoncept træder i kraft 1. oktober i år.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk