Regeringen igangsætter testprogram efter nyt COVID-19 fund i danske mink

20-06-2020

For at få overblik over udbredelsen af COVID-19 i de danske mink-besætninger, har regeringen besluttet at teste udvalgte minkfarme i hele Danmark. Fødevarestyrelsen har desuden udtaget positive COVID-19-prøver hos ny minkbesætning i Nordjylland.

Ifølge fødevareminister Mogens Jensen har fundet af COVID-19 i danske mink skabt et behov for, at få et større overblik over forekomsten af virussen i mink. Derfor igangsætter Regeringen en ny screeningstrategi.

Fødevarestyrelsen har desuden konstateret COVID-19 i to mink, da embedsdyrlæger fra Fødevarestyrelsen torsdag tog prøver fra 46 mink i en minkfarm i Nordjylland. Det viser undersøgelser fra Statens Serum Institut. 

Det betyder, at myndighederne nu har fundet COVID-19 i to nordjyske minkbesætninger på en uge. Da kun få af de testede dyr har COVID-19 i den seneste minkfarm vil Fødevarestyrelsen lave flere tests mandag. Det sker for at få et bedre grundlag til at beslutte, hvad der skal ske med besætningen. 

Mogens Jensen siger:

Regeringen har besluttet, at Fødevarestyrelsen nu igangsætter en screening af 120 minkbesætninger landet over. Screeningen skal vise os, om de første fund var enkeltstående tilfælde, eller om der er tale om en mere udbredt smitte i minkbesætningerne. Fødevarestyrelsen og sundhedsmyndighederne skal bruge resultaterne i den videre håndtering af COVID-19 blandt dyr og mennesker.

Også sundhedsmyndighederne er opmærksomme på situationen. 

Sundhedsminister Magnus Heunicke udtaler:

Vi følger udviklingen tæt. Statens Serum Institut og fødevaremyndighederne arbejder sammen på højtryk for opnå mere viden om, hvordan smittekæderne bevæger sig i området. Vi er parate til yderligere tiltag. På nuværende tidspunkt er det stadig uafklaret, om minkene har smittet menneskene eller omvendt.

Smittet hund
Fødevarestyrelsen har også konstateret covid19-smitte i familiens hund. På verdensplan er der fundet enkelte kæledyr med COVID-19, men det er første gang, at det sker i Danmark.

Mogens Jensen siger:

Derfor har ejeren af minkfarmen fået besked på, at de skal behandle hunden efter de samme anbefalinger, som de selv har fået i forhold til COVID-19. Det betyder, at de og hunden skal undgå tæt kontakt til andre dyr og mennesker uden for husstanden være opmærksomme på god hygiejne, og hunden må udelukkende luftes på matriklen.

Forskningen har ikke fundet tegn på, at kæledyr spiller en større rolle i spredningen af COVID-19. Hunde- og kæledyrsejere har derfor ikke grund til ængstelse, hvis de følger de samme retningslinjer, som gælder mennesker. På fødevarestyrelsens hjemmeside, kan man læse nærmere om, hvordan man skal forholde sig.
 
Fødevarestyrelsen fastholder de restriktioner, farmen blev pålagt torsdag. Dermed må ingen dyr og kun få mennesker komme ind og ud af besætningen. 

Prøverne i minkfarmen blev taget, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed onsdag oplyste Fødevarestyrelsen om COVID-19-smitte i en familie, som driver minkfarmen. 

Læs mere om COVID-19 i kæledyr her

Læs mere om COVID-19 i mink her

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk