Nu skærpes reglerne for tobis-fiskeri

18-06-2020

Fiskeristyrelsen har stoppet for muligheden for at fiske tobis i to forvaltningsområder på samme fangstrejse. Rutinemæssig kontrol viser tegn på, at nogle fiskere ikke rapporterer fangsten korrekt.

Tobisfiskerne fik i slutningen af maj mulighed for at fiske op til 10 pct. over årets tobis­kvoter inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik. Men Fiskeristyrelsens kontrol viser tegn på, at nogle fiskere ikke rapporterer fangsten af tobis korrekt, og derfor bliver reglerne nu skærpet. 

Minister for fødevarer og fiskeri Mogens Jensen siger:

Helt konkret lukker Fiskeristyrelsen nu for muligheden for at fiske tobis i to forvaltnings­områder på samme fangstrejse. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at nogle af tobis-fiskerne tilsyneladende ikke rapporterer deres fangst korrekt. De skærpede regler kommer jo til at ramme alle fiskere, og vi kommer nu til at gennemgå alle fangstrejser, hvor der fisket i to tobisforvaltningsområder.

Tobis-fiskeriet har ellers været godt i år. Så godt, at et flertal af Folketingets partier i slutningen af maj besluttede at give fiskerne mulighed for at fiske op til 10 pct. over årets kvoter inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik for at give det trængte erhverv en hjælpende hånd. Fiskeristyrelsens afdeling i Nykøbing Mors har som en del af den rutinemæssige kontrol undersøgt 51 fangstrejser efter tobis, hvor der på samme fangstrejse var registreret fangster af tobis i forvaltningsområde 2r og 3r, samt 35 fangstrejser, hvor der på samme fangstrejse var registreret fangster af tobis i forvaltningsområde 1r og 4. 

Det gennemgående mønster er, at der fiskes i relativt lang tid i område 2r på de gode fangstpladser, og så sejler fartøjet sidst på fangstrejsen ind i tobisforvaltningsområde 3r, hvor der sættes et eller flere korte slæb, og hvor de store mængder tobis skrives ind logbogen. Der ses i tilsvarende mønster i område 1r, hvor der fiskes i relativ lang tid med forholdsvis lave fangstrater, hvorefter fartøjet (ofte sidst på turen) skifter til område 4, hvor der fiskes i kortere tid, men med høje fangstrater.

Denne situation kunne formentligt helt have været undgået, hvis de eksisterende teknologiske muligheder havde været bedre udnyttet, og tobisfiskerne eksempelvis havde haft kameraer og sensorer monteret på deres fartøjer, som de havde kunnet dokumentere deres fiskeri med.

Danmark er forpligtet til at sikre, at fangster afskrives i de farvande, hvor de er fisket. Fordeling af kvoter beror på, at de bestandsvurderinger, der ligger til grund, har valide fangstdata til brug for bestandsvurderingen.

Forvaltningsområder for tobis:

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk