97 millioner til grøn udvikling i landbruget og fødevaresektoren

26-06-2020

13 projekter, som vil styrke den grønne omstilling i landbrugs- og fødevaresektoren, får tilsammen knap 100 mio. kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP.

Alternative landbrugssystemer med flere træer i landskabet, nye metoder til at berige plantebaserede fødevarer med dansk produceret protein af høj kvalitet og sensorteknologi, som gør sprøjtning af afgrøder mere præcis og miljøvenlig. 

Det er bare et lille udpluk af de projekter, som GUDP's bestyrelse netop har valgt at støtte med i alt 97 mio. kroner. Der var 57 ansøgninger i GUDP's postkasse, da ansøgningsfristen udløb, og 13 af dem er blevet imødekommet.

Fødevareminister Mogens Jensen udtaler:

Ved at støtte de her projekter kan vi være med til at skubbe fødevareproduktionen i en grønnere retning. Støtten gør en forskel, fordi virksomhederne får nemmere ved at tage en chance og gå efter at skabe grønne løsninger. Og det er det, der skal til, hvis vi skal indfri vores grønne ambitioner.

Et af projekterne undersøger, om det er muligt at drive skovlandbrug i Danmark, hvor man kombinerer mælkeproduktion med for eksempel produktion af frugt og bær.

Hele tre projekter undersøger mulighederne i nye plantebaserede alternativer til kød i kosten. De har sammenlagt fået mere end 20 millioner til udvikling af teknologier og metoder til at udnytte dansk producerede proteinafgrøder som ærter, hestebønner og linser til fødevarer. 

GUDP støtter også digitalisering af insektproduktion hos en virksomhed, der dyrker fluelarver på madaffald for at producere proteinfoder til fisk af larverne. På længere sigt kan insektmel måske også bruges til høns og svin og dermed erstatte noget af den soja, som i øjeblikket bliver importeret fra bl.a. Sydamerika.

Økonomi og miljø går hånd i hånd

GUDP-bestyrelsens formand Mikael Thinghuus forklarer:  

Det er væsentligt for os, at projekterne styrker produktionens bæredygtighed både miljømæssigt og økonomisk, og derfor støtter vi dels en række meget nytænkende projekter på områder, som måske endnu ikke har den store økonomiske betydning, men også projekter, der tager fat på nogle af de centrale udfordringer hos sværvægterne inden for fødevaresektoren.

Det største af de nye GUDP-projekter modtager således 12 millioner til udvikling af en ny type vaccine mod E.coli-diarre hos smågrise. I dag tilsætter svineproducenterne ofte zink til foderet for at forebygge fravænningsdiarre, men da zink er et miljøskadeligt tungmetal, bliver det forbudt som fodertilsætning i hele EU fra 2022. Med en effektiv vaccine mod E.coli-infektion, kan man derfor både forbedre dyrevelfærden ved at reducere dødeligheden, og potentielt set også overflødiggøre zink og reducere forbruget af antibiotika til behandling af syge grise.  

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, støtter projekter, som på en gang fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri og løser nogle af de klima- og miljøproblemer, fødevareerhvervene står overfor.

Læs mere på gudp.dk.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk