Ny strategi skal sikre tæt COVID-19 overvågning af minkfarme

07-07-2020

En række nye påbud til minkfarme om blandt andet øget overvågning for COVID-19 og brug af værnemidler betyder, at smittede minkbesætninger ikke fremover skal aflives.

Regeringen præsenterer en ny strategi, hvor alle landets minkfarme testes, så eventuel smitte med COVID-19 hurtigt bliver fundet. Strategien indeholder en række forebyggende tiltag, blandt andet påbud om brug af værnemidler i besætningerne, samt retningslinjer om hygiejne for alle, der kommer på minkfarme.

De nye forbyggende tiltag betyder, at smittede minkbesætninger ikke fremover vil blive aflivet. Den nye praksis vil dog først blive indført, når en ny bekendtgørelse og påbuddene er trådt i kraft. Dette forventes at ske i løbet af juli måned.

Fødevareminister Mogens Jensen siger:

Det er vores vurdering, at vi med de forebyggende indsatser kan holde smitte med COVID-19 i minkbesætninger på et minimum. Med den viden vi har og med de nye tiltag, vurderer regeringen, at det er forsvarligt, at lade COVID-19-smittede minkbesætninger leve fremover.

Fødevareministeren understreger, at hvis en besætning bliver smittet med COVID-19, vil minkfarmen blive pålagt en række tiltag, der skal hindre smittespredning. Bl.a. vil Fødevarestyrelsen gå farmen igennem med en tættekam for at minimere risikoen for, at der kan slippe mink ud – og minkejeren vil løbende skulle foretage optællinger for at dokumentere, at ingen mink er løbet væk.

Der er tidligere fundet COVID-19 i tre nordjyske minkbesætninger, og ud fra et forsigtighedsprincip, er disse tre besætninger blevet aflivet.

Sideløbende har Fødevarestyrelsen udført en screening med stikprøveundersøgelse af 10 procent af de danske minkfarme, i alt 125 besætninger. Ingen af de 125 undersøgte minkbesætninger var smittede med COVID-19.

Mogens Jensen siger:

Screeningen giver os en viden om, at COVID-19 ikke er udbredt i de danske minkfarme. Vi vil dog fortsat overvåge situationen og udføre tests, så at vi har et klart overblik over situationen og hurtigt vil kunne reagere, hvis uheldet er ude.

Overvågningen gennemføres ved, at alle danske minkavlere på skift, over en periode på tre uger, skal sende prøver fra deres besætning til analyse for forekomst af COVID-19. I første omgang gennemføres der to runder af overvågningen.

De tre besætninger, der tidligere blev smittet, ligger alle i Nordjylland, og det tyder på, at der har været tale om et lokalt udbrud.

Fakta

Fødevarestyrelsen gjorde i juni COVID-19 anmeldepligtig for mink, hvilket betyder, at minkejere og de praktiserende dyrlæger har pligt til at kontakte Fødevarestyrelsen, hvis de får mistanke om sygdommen.

Fødevarestyrelsen og sundhedsmyndighederne udveksler også løbende informationer, så at man kan opspore og bremse smittekæder, hvis der konstateres COVID-19 hos mink eller mennesker med kontakt til mink.

I henhold til gældende regler, bliver smittede minkfarme underlagt offentligt tilsyn, som bl.a. betyder, at mink ikke må til-eller fraflyttes besætningen, at materiel ikke må fraflyttes, og at personalet på minkfarmen skal bære værnemidler og skifte tøj mm inden de forlader besætningen.

Med de nye retningslinjer vil der ud over overvågningen, blive stillet krav om en række forebyggende tiltag, blandt andet påbud om brug af værnemidler i besætningerne og retningslinjer for hygiejne på minkfarme. Brug af mundbind, handsker, håndvask, sprit og tøjskifte i ikke-smittede besætninger bliver gjort til lovmæssige krav.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk