Ny bekendtgørelse om vildtskader pr. 1. juli 2020

03-07-2020

Den 1. juli 2020 trådte bekendtgørelse nr. 1006 af 14. juni 2020 om vildtskader (vildtskadebekendtgørelsen) i kraft. Det betyder, at der fra 1. juli 2020 gælder nye regler for regulering af skadevoldende vildt. Af ændringer kan bl.a. nævnes øgede muligheder for at kunne regulere mårhund og vaskebjørn, herunder

- muligheden for regulering af mårhund og vaskebjørn på anlagte foderpladser med anvendelse af elektronisk lysforstærkede sigtemidler monteret på riflede våben,

- mulighed for at regulere vaskebjørn hele døgnet,

- mulighed for at anvende elektronisk lysforstærket- og termisk håndholdt kikkert til lokalisering af mårhund og vaskebjørn ved reguleringen uden tilladelse fra Naturstyrelsen,

- mulighed for at regulere mårhund og vaskebjørn med bue i forbindelse med bukkejagt uden tilladelse fra Naturstyrelsen,

- mulighed for, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til anvendelse af motorkøretøj ved regulering af vaskebjørn.

Herudover er Naturstyrelsens mulighed for at give tilladelse til regulering af kronvildt, dåvildt, sikavildt og råvildt i disse vildtarters jagttid i skove og på have- eller markafgrøder indskrænket til tiden fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang.Tidligere var det muligt i 1½ time før solopgang/efter solnedgang.

Klik her for at læse den nye vildtskadebekendtgørelse på Retsinformation

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk