Ny bekendtgørelse om jagttid pr. 1. juli 2020

03-07-2020

Den 1. juli 2020 trådte bekendtgørelse nr. 974 af 17. juni 2020 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (jagttidsbekendtgørelsen) i kraft. Det betyder, at der fra 1. juli 2020 gennemføres et antal tilpasninger af jagttiderne, hvoraf de væsentligste er, at taffeland, fløjsand, havlit og tyrkerdue friholdes fra jagt. Blishøne indskrænkes én måned (september), vildkanin indskrænkes to måneder (september og oktober) og ringdue indskrænkes næsten en måned (oktober/november). Hare parallelforskydes til mellem den 1. november og den 31. januar. Herudover ændres også enkelte lokale jagttider på dåvildt. Endelig vil dyrehaver, som er omfattet af § 2, i bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr, med den nye bekendtgørelse følge de generelle jagttider.

Klik her for at læse den nye jagttidsbekendtgørelse på Retsinformation

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk