Fiskeriministeren åbner støtteordning for trængte Østersøfiskere

01-07-2020

Fiskeriet efter torsk og sild i Østersøen er hårdt ramt af lave kvoter. Der er derfor afsat 10 mio. kr. til en støtteordning til fiskerne.

De lave kvoter på torsk og sild i Østersøen har presset fiskerierhvervet i 2020. Derfor har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier afsat 10 mio. kroner til en støtteordning for fiskerne. Penge, som fiskerne nu kan søge. 

 Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen udtaler:

Fiskerne i Østersøen står i en særdeles vanskelig situation på grund af de lave kvoter på sild og torsk. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu åbner en kompensationsordning, hvor fiskerne kan få en midlertidig økonomisk håndsrækning.

Kvoterne på sild og torsk i Østersøen i 2020 er blevet reduceret kraftigt ift. fiskerimulighederne i 2019. For torsk er reduktionen på 60 og 92 pct. i hhv. den vestlige og østlige Østersø. Sildekvoterne er ligeledes reduceret med 65 pct. i den vestlige Østersø. Reduktionen er sket på baggrund af den biologiske rådgivning fra ICES.

I februar blev det derfor besluttet at oprette en støtteordning til torske- og sildefiskerne i Østersøen, og siden da er der blevet arbejdet på at skrue støtteordningen sammen på den bedste måde med inddragelse af fiskeriorganisationerne.

Jeg sætter pris på fiskeriorganisationernes forslag til, hvordan ordningen indrettes bedst muligt, og jeg mener, at det er lykkedes at målrette ordningen de fiskere i Østersøen, der er mest afhængige af torske- og sildefiskeriet.

Fakta

  • Aktive fiskere, der havde licens til torsk eller sild i Østersøen pr. 1. januar 2020, eller aktive fiskere, der har landet torsk eller sild i perioden 2017-2019, og som i væsentlig grad er afhængig af fiskeriet i Østersøen, vil kunne søge støtteordningen. 
  • Under ordningen kan hver fisker maksimalt modtage 223.500 kr.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk