200 mio. kroner ekstra til et grønnere landbrug i 2021

03-07-2020

I 2021 kan der komme flere minivådområder, mere ny skov og mere teknologi, der gør landbruget grønnere. Det er resultatet af regeringens beslutning om at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem.

Der kommer flere penge til at gøre dansk landbrug grønnere i 2021. Alene til tilskudsordninger til minivådområder, privat skovrejsning og miljøteknologi er der 200 mio. kroner ekstra til landmænd og lodsejere i 2021 sammenlignet med 2020. 

Konkret er der i 2021 over 245 mio. kroner til at etablere minivådområder. Det er 100 mio. kroner mere end i 2020. Samtidig er der 30 mio. kroner ekstra til miljøteknologiordningerne, mens der igen i 2021 kan søges om 70 mio. kroner til, at lodsejere kan få tilskud til at rejse skov på deres grunde. 

Fødevareminister Mogens Jensen siger: 

Ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte har vi mulighed for at styrke flere af de ordninger, som vi ved gør Danmark grønnere. 200 mio. kroner kan sikre mange nye minivådområder, nye skove og ny miljøteknologi, som kan gavne landbruget og gøre det grønnere på en og samme tid.

I december 2019 besluttede regeringen at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem. Det blev muligt, da arbejdet med en ny landbrugsreform blev rykket et år. 

Jeg er optaget af, at vi hele tiden finder en god balance mellem at sikre flere midler til projekter, som gør landbruget grønnere, og samtidig giver landbruget de bedste økonomiske betingelser. Jeg oplever, at landbruget er enormt omstillingsparate og villige til at gå en grønnere vej. Det er godt, for det kommer vi helt sikkert til i de kommende år.

Der er i alt afsat mere end 1,5 mia. kroner i landdistriktsprogrammet fra 2021. Det endelige landdistriktsprogram for 2021 skal godkendes af Kommissionen. 

Fakta: Tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet i 2021.

Landdistriktsprogrammet er medfinansieret af EU.

 • Miljøteknologi: 200 mio. kroner
 • Økologisk investeringsstøtte: 40 mio. kroner
 • Økologisk arealstøtte: 248,2 mio. kroner
 • Minivådområder:  240,6 mio. kroner
 • Pleje af græs og naturarealer: 67,3 mio. kroner
 • Lavbundsjorde: 89,4 mio. kroner
 • Vådområder (kvælstof): 352,8 mio. kroner
 • Vådområder (fosfor): 14 mio. kroner
 • Rydning og forberedelse til afgræsning: 25,6 mio. kroner
 • Skov med biodiversitetsformål: 16,4 mio. kroner
 • Privat skovrejsning: 70,0 mio. kroner
 • Målrettet regulering: 190,2 mio. kroner

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk