Nordisk minister: Dansk formandskab skal sætte de unge i fokus

07-01-2020

Dansk Ungdoms Fællesråd og minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen, inviterer i dag til debat om det nordiske samarbejde. Og står det til ministeren, så skal netop de unge være i centrum for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020.

Hvorfor er det nordisk samarbejde interessant for unge – eller hvorfor er det ikke? Det er et af de spørgsmål, minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen håber at få svar på, når han deltager i Dansk Ungdoms Fællesråds ungemøde i Studenterhuset i København den 7. januar. 

- Det er sammen med de unge, vi skal skabe fremtidens nordiske samarbejde. Derfor har jeg valgt en dialog med unge som min første aktivitet under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd. Min vigtigste prioritet i det kommende år bliver at styrke det nordiske fællesskab – især blandt unge, siger minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen. 

I 2020 har Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd, og nordisk minister Mogens Jensen vil bruge formandskabet til at sætte fokus på unge og det folkelige engagement.

- Jeg ønsker, at genskabe det folkelige nordiske engagement. Det er jo det folkelige samarbejde, der ligger til grund for, at vi har et politisk samarbejde i Norden. Det er vigtigt, at folk får lettere ved at mødes i Norden, uanset om det er skoleklasser, organisationer eller virksomheder. I arbejdet med Nordisk Ministerråds nye vision vil jeg have styrket støtten til mellemfolkelige netværk. Jeg vil også styrke civilsamfundets direkte involvering i det nordiske arbejde, og vi skal altså især engagere de unge. Det vil vi gøre ved blandt andet at opprioriterer dagsordner som miljø og klima, der optager dem, siger Mogens Jensen.

Under formandskabet vil der også skulle vedtages handlingsplaner vedrørende et grønt, et konkurrencedygtigt og et bæredygtigt Norden, og en række konkrete aktiviteter vil blive gennemført bl.a. vedrørende unge, biodiversitet og vedvarende energi.

Danmark, Grønland og Færøerne varetager formandskabet sammen og formandskabsprogrammet, som fokuserer på et grønt, et konkurrencedygtigt og et socialt bæredygtigt Norden, kan læses her: bit.ly/2Np2mqS