Natur- og Miljøpolitisk redegørelse er publiceret

11-02-2020

Den nye redegørelse beskriver de seneste års politiske initiativer på natur- og miljøområdet.

Natur- og Miljøpolitisk redegørelse er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet. Den beskriver udvalgte større initiativer inden for natur- og miljøpolitikken siden 2015 og frem til den nuværende regerings tiltrædelse.

Her finder man initiativer lige fra Danmarks Havstrategi II til udbud på vindmølleparker, kviksølvkonventionen og Parisaftalen. 

Redegørelsen er opbygget omkring de samme temaer, som den nye digitale Miljøtilstandsrapport miljøtilstand.nu for at koble tilstandsbeskrivelserne med de væsentligste politiske initiativer. Temaerne er: Arealanvendelse, luftforurening, vandforsyning, vandmiljø, klimaforandringer, natur og biodiversitet, naturressourcer, miljø og sundhed samt produktion, forbrug og affald.

For hvert afsnit redegøres kortfattet for udfordringer på området samt for større politiske initiativer, der har betydning for natur og miljø. Listen over initiativer udgør således ikke en udtømmende liste over politiske initiativer på natur- og miljøområdet.

Redegørelsen kan findes her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk