Ny finanslov nedbringer CO2 og styrker grønt landbrug

08-12-2020

Der er mere økologi, grøn forskning og flere enge og moser på finansloven for 2021. Det skal blandt andet skåne miljøet og skære tonsvis af klimagasserne fra landbruget frem mod 2030.

Den ny finanslovsaftale, der netop er vedtaget, sætter overordnet tre grønne fingeraftryk på dansk landbrug.

Aftaleparterne er blandt andet blevet enige om at bruge 660 millioner kroner over de næste fire år på at tage endnu mere kulstofholdig landbrugsjord ud af drift.

5000 hektar skal genetableres som moser og enge, og det vil reducere landbrugets CO2-udslip med ca. 75.000 tons i 2030. Den konkrete udmøntning sker i forbindelse med regeringens landbrugsudspil, der præsenteres efter nytår.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn siger:

Med den her finanslov sætter vi en tyk streg under, at landbruget spiller en stor og vigtig rolle i den grønne omstilling. For at komme i mål med regeringens ambition om 70 procents reduktion af klimabelastningen i 2030 er det afgørende, at vi sætter tempo på landbruget og udvider de grønne initiativer. Samtidig skal vi finde og udvikle nye løsninger, og derfor styrker vi også den grønne forskningsindsats.

Fra gylle til fly-brændstof
Teknologier med stort reduktionspotentiale inden for landbruget får fra 2021-2022 en tilskudspulje på i alt 200 millioner kroner.

Det skal blandt andet styrke udviklingen af brun bioraffinering, hvor eksempelvis gylle og andre restprodukter fra landbruget igennem flere processer blandt andet kan omdannes til brændstof til fly.

Restproduktet i processen ender som biokul, der udover at kunne erstatte kunstgødning binder kulstof i jorden i op til 500-1000 år, som derfor ikke ender i atmosfæren.

Mere dansk økologi
For at styrke eksporten og udviklingen af dansk økologi har aftaleparterne sat i alt 80 millioner kroner af frem til 2024 til Fonden for Økologisk Landbrug, der dermed kan
fortsætte sin indsats.

Aftalepartierne afsætter også en ramme på 100 mio. kr. frem til 2024 som en ramme til styrket økologi, herunder omstilling af offentlige køkkener, styrket innovationsindsats på økologiområdet mv.

Interessen for økologi har aldrig været større, og salget af økologiske varer har aldrig været højere. Det er en tendens, der er fremtid i - det giver et bedre klima, bedre miljø og fremmer sundere kostvaner. Derfor er vi enige om at afsætte flere penge til innovation og udviklingen af mere økologi i Danmark og blandt andet mere markedsføring af dansk økologi.

Med finanslovsaftalen skaber vi et grønt springbræt for de yderligere initiativer, som regeringen forventer at lancere med et landbrugsudspil efter nytår.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk