Minister øger kontrol med dyrevelfærd efter ny rapport

21-12-2020

Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i 2019 har resulteret i en større andel indskærpelser end året før. Fødevareministeren hæver kontrollen og går i dialog med erhvervet.

Cirka hver tredje danske svinebonde eller kvægavler, som Fødevarestyrelsen kontrollerede sidste år, har overtrådt reglerne for dyrevelfærd og modtaget indskærpelser.

Det fremgår af Fødevarestyrelsens årlige Dyrevelfærdsrapport, som netop er udgivet.

Fødevareministeren vil derfor styrke kontrollen fra de normale ca. fem procent til ti procent for både svine- og kvægbesætninger. Det træder i kraft den 1. august 2021.

Der er ingen tvivl om, at dyrevelfærdsreglerne skal overholdes. Men jeg må samtidig gå ud fra, at de danske landmænd gør deres bedste ud fra de vilkår, de er underlagt. Derfor vil jeg starte en dialog med erhvervet om, hvad der går galt, samtidig med at vi vil søge at få overtrædelsesprocenten ned ved at hæve kontrollen– det greb har vi set virke før.

Manglende optegnelser og forsømmelser
Landmænd, der overtræder reglerne, kan derudover se frem til to frem for ét opfølgende kontrolbesøg, som de selv skal betale for. Det koster typisk 4.500 kroner pr. besøg, men vil afhænge af overtrædelsens karakter samt besætningstype.

Af rapporten fremgår det, at de fleste sanktioner i 2019 er givet, fordi dyrene ikke er blevet behandlet forsvarligt og eksempelvis forsømt, hvis de er kommet til skade eller er syge.

Men der er også indskærpelser for mangelfulde optegnelser over dyrenes medicinforbrug eller manglende dokumentation for de lovpligtige dyrlægebesøg.

Det er vigtigt, at det her område bliver løftet. Både af hensyn til dyrevelfærden, men også til erhvervet, der skal have de bedst mulige rammer for at opnå gode resultater. Det her er første skridt, og når rapporten kommer til næste år, vil jeg evaluere på udviklingen og vurdere, hvilke skruer der skal strammes eller eventuelt løsnes.

Læs rapporten her. 

Fakta

  • Der er i 2019 udført velfærdskontrol i 821 svinebesætninger.
  • I 2019 er der sanktioneret i 36 pct. af de 821 kontrollerede svinebesætninger, mens der i 2018 blev sanktioneret i 34 pct. af 303 kontrollerede besætninger.
  • Der er indgivet politianmeldelser mod 37 besætninger med svin i 2019 (4,5 pct.), mens der i 2018 blev indgivet 23 politianmeldelser mod svinebesætninger (7,6 pct.).
  • Der er udført velfærdskontrol i 375 kvægbesætninger, og der er sanktioneret i 30 pct. af besætningerne.
  • I 2018 blev der sanktioneret i 23 pct. af de kontrollerede kvægbesætninger.
  • Rapporten viser ligeledes, at 86,3 procent af besætningerne i 2019 havde rettet op på overtrædelserne ved første opfølgende kontrolbesøg. I 2018 gjaldt det for 94 procent af besætningerne.
  • Antallet af grovere overtrædelser med politianmeldelser af landmændene er faldet markant fra 2018 til 2019.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk