Flertal beslutter model for opgravning af mink

20-12-2020

Et flertal i Folketinget er søndag blevet enige om den mindst risikable løsning for opgravning og bortskaffelse af mink i Holstebro og Karup, fortæller glad minister.

Arbejdet med at opgrave de cirka fire millioner aflivede mink på militærområder ved Nørre Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Karup er nu gået ind i næste fase. Regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet og De frie Grønne er blevet enige om, hvilken model der skal benyttes til bortskaffelsen.

Fødevarestyrelsen præsenterede i sidste uge tre modeller for opgravning og bortskaffelse af minkene, og parterne er enige om at vælge model 3. Det er løsningen, hvor minkene graves op efter seks måneder, når de ikke længere udgør en smitterisiko, og kan bortskaffes som erhvervsaffald på forbrændingsanlæg.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn siger:

Fredag undgik vi rædselsscenariet med en VVM-redegørelse. Og nu har vi også en model for opgravning og bortskaffelse. Jeg er en glad minister i dag. Seks måneder lyder af lang tid, og jeg havde da også gerne set, at det kunne have gået endnu hurtigere, men det er klart den sikreste løsning, da vi undgår, at personale udsættes for smitte under opgravning og samtidig undgår, at de døde og smittede mink transporteres over større afstande.

Når minkene er fri for covid-19 smitte, kan de transporteres til forbrændingsanlæg, hvor de forbrændes som erhvervsaffald. Således undgås, at minkene skal behandles som farligt affald af typen klinisk risikoaffald, som er en model, der ikke er afprøvet før. Det bliver heller ikke nødvendigt at transportere farligt risikoaffald over større afstande. 

Ingen akut forureningsrisiko
Det er en helt afgørende forudsætning for partiernes beslutning, at miljømyndighederne har vurderet, at de nedgravede mink ikke udgør en akut forureningsrisiko i forhold til en eventuel forurening af søer og vandløb samt drikkevand. 

Miljøstyrelsen holder konstant øje med situationen, og styrelsen er allerede i gang med at lave undersøgelser for at iværksætte afværgeforanstaltninger, så skader på miljø og grundvand minimeres. 

Rasmus Prehn siger:

Jeg har fuld forståelse for, at de lokale hellere så minkene oppe fra jorden i går end i morgen, men jeg har en stor tiltro til miljømyndighederne. Og da minkene stadig kan smitte med covid-19, står genvinsten ved at grave dem op nogle få måneder før ikke mål med risikoen. Jeg kaldte det selv ’en kold spand vand i ansigtet’, da udsigten til en løsning så ud til at drukne i bureaukrati, men nu har vi en løsning og en tidshorisont, og det er en tidlig julegave til os alle sammen.

I løbet af sidste uge har Miljøministeriet været i dialog med EU-kommissionen, og de er sammen nået til den forståelse, at opgravningen er mulig at gennemføre, uden at der skal gennemføres en forudgående miljøvurdering efter VVM-reglerne. 

Med de forudsætninger, der er beskrevet i beslutningsgrundlaget, vil opgravningen således kunne sættes i gang ultimo maj måned og minkene være bortskaffet medio juli.

Link til aftaletekst

Link til planche fra teknisk gennemgang

Fakta

  • Cirka 15,4 millioner mink er siden 4. november blevet slået ned som følge af en mutation af coronavirus blandt minkene. Heraf skønnes omkring 10,5 millioner mink at være bortskaffet fra smittede farme eller fra zoner omkring disse.
  • Cirka 5,5 millioner mink af disse mink er blevet bortskaffet på Daka eller på affaldsforbrændingsanlæg. 
  • Cirka 4 millioner mink blev i perioden efter aflivningen nedgravet i gravrender ved Nørre Felding og Kølvvrå, da myndighederne manglede afbrændingskapacitet. Der mangler stadig oplysninger på bortskaffelsen af de resterende cirka 1,5 mio. mink, hvoraf en del formodes nedgravet ved Karup og Holstebro.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk