Fiskeriminister: Behov for plan B for fiskekvoter i lyset af Brexit

15-12-2020

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, begynder tirsdag forhandlingerne om fiskekvoterne for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2021. Forhandlingerne er præget af den uklare situation om forholdet mellem EU og Storbritannien.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn, tager tirsdag i Bruxelles hul på forhandlingerne om fiskekvoterne for 2021 i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Det er ministerens første rådsmøde og intet er som det plejer på grund af Brexit. EU, Norge og Storbritannien deler mange af de fiskebestande, som der skal fastlægges kvoter for. Da der fortsat ikke er nogen aftale mellem EU og Storbritannien er der ingen sikkerhed for, at danske fiskere kan få adgang til britisk farvand fra 1. januar 2021. 

Fiskeriminister Rasmus Prehn siger:

Vi står i en exceptionel situation og det kræver exceptionelle løsninger. Mit udgangspunkt er, at vi skal arbejde benhårdt for det bedste, men forberede os på det værste. Derfor går jeg til forhandlingerne med et ønske om en midlertidig løsning for årets første kvartal. Vi er simpelthen nødt til at have en plan B.

Forhandlingerne om en midlertidig løsning for 1. kvartal ventes at blive det helt centrale emne på rådsmødet. Udgangspunktet for forhandlingerne er Kommissionens forslag om, at der tages 25 % af kvoterne for 2020, som danner rammen for kvoterne i 1. kvartal af 2021. Men samtidig skal der tages højde for den biologiske udvikling i bestande og det faktum, at nogle arter primært fiskes i 1. kvartal og ikke resten af året.  Og samtidig er ministrene nødt til at skæve til udviklingen i forhandlingerne med Storbritannien. 

Vi er nødt til at træffe en beslutning i EU om kvoter for delte bestande. Vi tager udgangspunkt i det, der hidtil har været EU’s andel og så finder vi en løsning, der også tager højde for sæsonaspektet og den videnskabelige rådgivning om bestandenes udvikling. Det giver ikke adgang til britisk farvand, men køber os mere tid og giver fiskerne lidt mere sikkerhed om rammerne.

Fiskeri i norsk farvand er også på spil
EU og Norge aftaler også hvert år de specifikke detaljer om deres fælles fiskebestande. Det er dog også forsinket i år, da en række bestande er delt mellem EU, Norge og Storbritannien. Dermed er der en risiko for, at danske fiskere bliver ramt af en dobbelt hammer 1. januar 2021, hvis der hverken er adgang til britisk eller norsk farvand. 

EU’s fiskeriaftale med Norge er meget vigtig for danske fiskere. Det er helt centralt for danske fiskere, at der bliver adgang til at fiske i norske farvande fra 1. januar 2021. Det skal vi have på plads.

Rådsmødet ledes af det tyske formandskab og der ventes tidligst en løsning i løbet af onsdag den 16. december 2020. 

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk