Ny faglig rapport om det eksisterende netværk af beskyttede områder i Bælthavet

16-04-2020

Miljø- og Fødevareministeriet har fået udarbejdet rapport om det eksisterende netværk af beskyttede områder i Bælthavet.

I henhold til EU's havstrategidirektiv er Danmark forpligtet til at sikre et sammenhængende netværk af beskyttede havområder, der dækker et repræsentativt udsnit af havets mangfoldighed. 

I første del af Havstrategi II er der fastsat et miljømål, som forpligter Miljø- og Fødevareministeriet til at vurdere behovet for supplerende beskyttede områder eller andre tiltag i Bælthavet. Som en del af denne forpligtelse har Miljø- og Fødevareministeriet fået udarbejdet en rapport, som analyserer det eksisterende netværk af beskyttede områder i Bælthavet. Bælthavet omfatter de sydlige danske farvande omkring Sjælland og Fyn, som er afgrænset mod nord af Øresundsbroen og Kattegat.

Rapporten peger på, at der er naturtyper og arter i Bælthavet, som ikke er beskyttet i dag, eller som kun er beskyttet i mindre grad. Blandt naturtyperne identificeres flere havbundstyper på dybere vand, som ikke er omfattet af habitatdirektivet, og derfor kun i mindre grad er omfattet af beskyttelse. Dette gælder blandt andet for den dybe bløde bund, som ikke er beskyttet i Bælthavet i dag. Herudover er dybtliggende stenrev kun i begrænset omfang beskyttet i dag. Blandt Bælthavets arter konkluderer rapporten, at der er forskellige arter af bunddyr, fisk og fugle, som også kun i mindre grad er beskyttet i Natura 2000-områderne i dag. 

Der vil blive taget stilling til behovet for opfølgning på rapporten i forbindelse med havstrategiens indsatsprogram, som skal være klar i 2021. 

Rapporten kan findes her.

Pressekontakt

Pressevagten
E-mail: presse@fvm.dk
Tlf: +45 20 18 40 52 
(kan ikke modtage SMS)

Jakob Kronborg
Kontorchef for presse og kommunikation 
E-mail: jakro@fvm.dk