Departementet varetager sekretariatsbetjening for Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Departementschef Retskontor og -chef Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Afdeling: Grønt Landbrug og Koncernstyring Afdeling: Fødevarer, Fiskeri og Internationale forhold Afdelingschef Anders Holbøll Afdelingschef Tejs Binderup

Departementets arbejdsområder er delt i to hovedområder: Grønt Landbrug og Koncernstyring & Fødevarer, Fiskeri og internationale forhold

Departementets organisering

Ministeren

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri: Rasmus Prehn

Departementschefen
Departementschef: Morten Niels Jakobsen

Afdelingschefer:

Grønt Landbrug og Koncernstyring

Afdelingschef: Anders Holbøll

Fødevarer, Fiskeri og internationale forhold
Afdelingschef: Tejs Binderup


Kontorchefer:

Policy- og ministersekretariatet

Kontorchef: Morten Holm-Hemmingsen og Magnus Ulveman

Retskontoret

Kontorchef:  Jeanie Sølager Bigler 

Landbrug og grøn omstilling

Kontorchefer: Sofus Rex og Morten Ejrnæs samt Anders Christiansen (konstitueret)

Koncern HR

Kontorchef: Anna Braad

Økonomi og analyse

Kontorchefer: Betina Tradsborg og Hans Peter Olsen

Fødevarer og Veterinær

Kontorchefer: Paolo Drostby 

Bæredygtigt fiskeri

Kontorchefer: Nis Christensen og Jes Brogaard Nielsen

EU og Internationalt

Kontorchef: Jesper Wulff Pedersen