Departementet varetager sekretariatsbetjening for Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Departementets arbejdsområder er delt i to hovedområder: Grønt Landbrug og Koncernstyring & Fødevarer, Fiskeri og internationale forhold

Departementets organisering

Ministeren

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn

Særlig rådgiver
Casper Steen Pedersen

Departementschef
Morten Niels Jakobsen

Afdelingschefer
Tejs Binderup
Fødevare- og veterinærområdet, opfølgning på indsatser vedr. mink samt EU- og internationale sager generelt.

Anders Holbøll
Tværgående tilsyn og styring, økonomi og HR.

Hanne Lund-Christensen (pr. 1. november)
National landbrug og fiskeri samt analyse og viden

Retschef 
Jeanie Sølager Bigler
Tværgående juridisk kvalitetssikring, aktindsigter samt koordinering af lovprogram.

Kontorchefer:

Policy- og ministersekretariatet

Morten Holm-Hemmingsen og Magnus Ulveman

Enhedschefer

Jeanie Sølager Bigler og Pernille Søndergaard

EU og Internationalt

Jesper Wulff Pedersen

Koncern HR

Anna Braad

Koncerntilsyn

Ane Sofie Hansen og Betina Tradsborg

Analyse og viden
Hans Peter Olsen (indtil ny KC er rekrutteret)

Koncernøkonomi
Hans Peter Olsen og Alice Bechlund (konst.)

Landbrug og grøn omstilling

Sofus Rex og Morten Ejrnæs samt Anders Christiansen

Fødevarer og Veterinær

Paolo Drostby samt vakant

Bæredygtigt fiskeri

Nis Christensen og Nicolai A. V. Højlund (konst.)

Minkkontoret
Paolo Drostby (indtil ny KC er rekrutteret)