Departementet varetager sekretariatsbetjening for Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Departementets arbejdsområder er inddelt i tre hovedområder: Grønt Landbrug, Fødevarer, Fiskeri og Internationale forhold samt Koncernstyring.

Departementets organisering

Ministeren

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn

Særlig rådgiver
Casper Steen Pedersen

Departementschef
Morten Niels Jakobsen

Afdelingschefer
Tejs Binderup
Fødevare- og veterinærområdet, opfølgning på indsatser vedr. mink samt EU- og internationale sager generelt.

  • EU og Internationalt - kontorchef Jesper Wulff Pedersen
  • Fødevarer og Veterinær - kontorchef Paolo Drostby samt Vakant
  • Minkkontor - kontorchef Signe Skibstrup Blach

Anders Holbøll
Tværgående tilsyn og styring, økonomi og HR.

  • Koncern HR - kontorchef Cebina Westergaard (konst.)
  • Koncernstyring og Tilsyn - koncerntilsynschef Ane Sofie Hansen og kontorchef (vakant)
  • Koncernøkonomi - kontorchefer Peter Henneberg og Alice Bechlund

Hanne Lund-Christensen
National landbrug og fiskeri samt analyse og viden

  • Landbrug og Grøn Omstilling - kontorchefer Helle Agerdal Olesen, Anders Christiansen og (vakant)
  • Bæredygtigt Fiskeri - kontorchefer Nis Christensen og Nicolai A. V. Højlund
  • Klima og analyse - kontorchefer Mark Olsen og Morten Ejrnæs

Retschef 
Jeanie Sølager Bigler
Tværgående juridisk kvalitetssikring, aktindsigter samt koordinering af lovprogram.

  • Retskontoret - enhedschef Pernille Østergaard

Policy- og Ministersekretariat

Lone Pinnerup Frederiksen - Kontorchef for ministersekretariatet (konst.)

Magnus Benjamin Ulveman​ - Kontorchef for presse og kommunikation