Den 19. november 2020 er det besluttet, at Miljø- og Fødevareministeriet opdeles i to: Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri består af departementet, tre styrelser og den selvejende institution Madkulturen.

De tre styrelser er:

Fiskeristyrelsen

Fødevarestyrelsen

Landbrugsstyrelsen

Ministeriet består af departementet og tre styrelser: Fiskeristyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Rasmus Prehn er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. 

Departementschef er Morten Niels Jakobsen.

Kontakt

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Departementet
Slotsholmsgade 12 
1216 København K. 
Tlf. 38 14 21 42 
Mail mfvm@mfvm.dk
mfvm.dk/kontakt