Information om dine rettigheder når du søger job

For at kunne behandle og besvare din ansøgning indsamler og registrerer vi personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, mailadresse, CV og øvrige vedlagte bilag sammen med din ansøgning i vores rekrutteringssystem - HR Manager. Det har vi pligt til at informere dig om.

Vi skal også informere dig om, at du har nogle rettigheder, når du søger en stilling, fordi vi registrerer dine personoplysninger.

Det følger af EU’s databeskyttelsesforordningens artikel 13 (2016/679/EU), og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). 

Dine rettigheder som ansøger

Som ansøger skal du vide, at:

  • vi samler (modtager) oplysninger om dig og gemmer dem i HR Manager
  • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi samler om dig og bruger i vores behandling af din ansøgning, og du har ret til at se oplysningerne
  • du har også ret til at vide, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv), og du har ret til at se oplysningerne.
  • du har ret til at anmode om, at vi retter eller i særlige tilfælde sletter oplysninger, hvis du mener, at de f.eks. er forkerte eller giver et vildledende indtryk. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.
  • du har ret til komme med indsigelser og anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
     

Vi opbevarer din ansøgning i op til 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb, hvorefter den slettes, medmindre du har fået job hos os. 

Hvad sker der, når du har søgt en stilling hos os

Et ansættelsesudvalg gennemgår alle indkomne ansøgninger og aftaler, hvem der skal indkaldes til en ansættelsessamtale.

Når ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere er gennemført, vil vi ofte søge yderligere oplysninger om de ansøgere, vi skønner bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker hertil.  Ansøgeren har mulighed for at trække et sådant samtykke tilbage. Vi søger oplysninger i form af reference(r) om ansøgeren, f.eks. hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgivere. Det kan også være, at vi beder ansøgeren om selv at sende os flere oplysninger, eller gør brug af offentligt tilgængelige oplysninger om ansøgeren. Ansøgeren vil blive informeret om det forinden, såfremt vi tænker at gøre brug af denne mulighed.

Hvis vi finder oplysninger om dig som ansøger, som gør os betænkelige ved ansættelsen, får du oplysningerne til partshøring, inden vi tager stilling til, om vi skal afslå ansættelse af dig. Du får i så fald en frist til at kommentere oplysningerne.

Du skal være opmærksom på, at man som ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan blive pålagt at varetage funktioner, hvor sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, jf. Statsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014.

Hvis du indsender din ansøgning med bilag til os uden om et opslag, er vi nødsaget til at afvise den, idet ledige stillinger og lønnede hverv i staten skal opslås efter gældende regler. Du vil i den forbindelse modtage en mail fra os, om at vi har afvist din ansøgning og i den forbindelse slettet din ansøgning og øvrige indsendte oplysninger. Du kan i stedet finde ledige stillinger i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på vores hjemmeside under fanen ’Job’, hvor du kan indsende din ansøgning, som vi vil tage stilling til.

Videregivelse af oplysninger

Dine oplysninger som ansøger, herunder ansøgning og CV m.m., er alene tilgængelige for relevante HR-medarbejdere og ansættelsesudvalget.

Såfremt du tilbydes en stilling, videregives dit CV til tillidsrepræsentanten med henblik på at forhandle løn. Såfremt CV’et indeholder personfølsomme oplysninger, vil oplysningerne blive anonymiseret forinden videregivelsen til TR.

I rekrutteringsforløb videregives dine oplysninger alene til eksterne samarbejdspartnere i rekrutteringsprocessen i det omfang, det er nødvendigt og er reguleret i eller underlagt en databehandleraftale. Dette vil navnlig være tilfældet ved chefrekrutteringer. Du vil blive orienteret forinden i stillingsopslaget, ligesom du vil blive særskilt underrettet forinden.

Flere oplysninger

Find flere oplysninger om databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på vores hjemmeside: fvm.dk. Du kan også læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk.

Klageadgang

Du har som ansøger mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til:

Datatilsynet
CVR nr. 11883729
Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Data Protection Officer (DPO) /databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.nr: + 45 38 10 60 00
E-mail: DPO@fvm.dk

Kontaktoplysninger for Landbrugsstyrelsens Data Protection Officer (DPO)/databeskyttelsesrådgiver:
Anne Katrine Trøjborg
Tlf.nr.: +45 33 95 80 00
E-mail: dpo@lbst.dk

Kontaktoplysninger for Fiskeristyrelsens Data Protection Officer (DPO)/databeskyttelsesrådgiver:
Lewis Woodward
Tlf. nr.: +45 72 18 56 00
E-mail: ​​​​​​​DPO@fiskeristyrelsen.dk