Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri arbejder for at skabe fleksible rammer for fiskerierhvervet  samt for at reducere omfanget af administrative byrder mest muligt. Vilkårene for dansk fiskeri reguleres dels gennem EU's fiskeripolitik dels gennem nationale politiske initiativer og national lovgivning.

I EU arbejder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på at fremme danske synspunkter, således at både bæredygtighed og danske erhvervs- og forbrugerinteresser tilgodeses bedst muligt.
  
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opgaver omfatter også nationale initiativer og regler som eksempelvis regulering af erhvervsfiskeri og lystfiskeri samt støtte til udviklingsprojekter, der medvirker til at sikre et bæredygtigt og udviklingsorienteret fiskerierhverv.
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er ansvarligt for administration og regulering af EU's fiskeripolitik, regelfastsættelse, kontrol, strukturpolitik, lystfiskeri, støtte til erhvervsfremme og til miljøvenligt fiskeri.