Handlingsplan for fødevareklyngens eksport 2022-2023

Danmark har fået en ny handlingsplan for fødevareklyngens eksport. 
Handlingsplanen er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Udenrigsministeriet og har til formål at styrke eksportfremmeindsatsen i en tid præget af stor usikkerhed grundet Corona, Brexit og krigen i Ukraine.

Den danske fødevareklynge

Den danske fødevareklynge  er betegnelsen for den gruppe af erhverv, som primært er bygget op omkring landbrug, fiskeri og fødevareproduktion. Som eksempler på virksomheder i fødevareklyngen er det nærliggende at nævne de store virksomheder Arla og Danish Crown, som har direkte rod i landbruget, men klyngen består af en lang række små og mellemstore virksomheder indenfor fødevareproduktion og forarbejdning.
Fødevareklyngen omfatter desuden forsyningsvirksomheder, som leverer foder, kemikalier,…

Food Nation

Offentligt- privat fødevarepartnerskab, Food Nation, skal booste dansk eksport
Den 14. december 2016 blev et nyt offentligt privat partnerskab etableret.
Food Nation, der har fået adresse på Axeltorv 4A i København, skal booste dansk eksport, og er finansieret dels af midler fra Fødevare- og Landbrugspakken, dels af midler fra en række store virksomheder samt Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri.
Find partnerskabet på:
www.foodnationdenmark.dk

Indsats mod afrikansk svinepest

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder følgende initiativer: Læs mere i pressemeddelelsen fra den 22. marts 2018. 
Indsats vedrørende udryddelse af vildsvin i den danske natur
Etablering af vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse Som en del af indsatsen for at udrydde vildsvin i den danske natur opsættes et vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse for at hindre, at vildsvin kommer til Danmark fra Nordtyskland.   Læs mere om vildsvinehegnet på Naturstyrelsens hjemmeside.