Kommissoriet rammesætter formål, organisering og proces for det forberedende arbejde, der skal danne grundlag for det danske klimamærke.

Arbejdsgruppen præsenterer deres anbefalinger til en konkret model for klimamærket inden udgangen af 2022. 
 


.