Økologiske fødevarer er produceret på en måde, hvor der bliver taget særlige hensyn til miljø og dyrevelfærd hele vejen fra jord til bord. Dette stiller særlige krav til virksomheder, der producerer og markedsfører økologiske fødevarer.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kontrollerer, at reglerne overholdes.


Økologisk erhvervsteam

Den 7. april afleverede det økologiske erhvervsteam sin rapport med 25 anbefalinger til miljø- og fødevareministeren. Anbefalingerne skal bidrage til at styrke en markedsdrevet udvikling af den økologiske sektor i Danmark.
Miljø- og fødevareministeren nedsatte Det økologiske erhvervsteam som opfølgning på Fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015.  Det økologiske erhvervsteam indgår desuden som del af regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”. Formand for teamet…

Vækstplan for dansk økologi

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri lancerede den 13. april 2018 Vækstplan for dansk økologi. Vækstplanen består af 39 initiativer, der skal gøre det lettere at være økolog. Hovedelementerne i vækstplanen er blandt andet, at der er afsat flere midler til Økologisk Arealtilskud i 2018-2019, at det skal være lettere at være økolog, at der bliver investeret i forskning og udvikling i økologi, at der kommer krav til natur og klima i økologien, at økologerne får bedre adgang til gødning og…

Økologiske nøgletal

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside finder du oplysninger om råd, udvalg, tal og informationer, som kan være nyttige, hvis du søger generelle oplysninger om økologi.

Økologiens historie

Danmark blev i 1987 det første land i verden til få vedtaget en økologilov i parlamentet. Der blev i den forbindelse etableret et statsligt kontrolsystem. I 1990 kom Ø-mærket til. Mærket er et kontrolmærke, der garanterer, at økologiske varer er statskontrollerede. Udviklingen af økologien i Danmark er sket i et tæt samspil mellem offentlige og private aktører.
Nedenunder er en kort oversigt over økologiske handlingsplaner og yderligere økologiindsatser fra 1995-2018.
År …

Kontakt

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Departementet
Maria Ramsgaard Hansen
mhans@mfvm.dk
mob: 93 59 70 85