Formålet med EU's fælles landbrugspolitik er at sikre et økonomisk levedygtigt landbrugserhverv, der producerer sikre kvalitetsfødevarer indenfor rammerne af en miljømæssigt bæredygtig produktion.

Desuden er landbrugspolitikken med til at opretholde gode erhvervs- og levemuligheder i landdistrikterne. 

Den fælles landbrugspolitik består af to søjler: 

  1. Søjle I er den direkte landbrugsstøtte og markedsordningen. Modsat tidligere er hovedparten af den direkte støtte nu afkoblet fra produktionen. Den direkte støtte er baseret på krav om krydsoverensstemmelse. Krydsoverensstemmelse betyder, at støtte til landmændene gives på betingelse af, at landmanden overholder bestemte regler for miljø, fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed samt dyrevelfærd. 
  2. Søjle II finansierer landdistriktspolitikken, som fokuserer på miljø og udviklingsprogrammer. Udbetaling af midler fra søjle II forudsætter generelt national medfinansiering af samme størrelsesorden. Landdistriktspolitikken giver mulighed for støtte til strukturudvikling og ny teknologi, der kan bidrage til at fremtidssikre landbruget og opretholde levevilkårene i landdistrikterne.

Genveje og andre hjemmesider

Om EU-samarbejdet her på sitet 

Europakommissionen i Danmark

Kontakt

EU og internationalt
eui@fvm.dk