Se eller gense oplæggene fra høringen om de nye planteforædlingsteknikker, der blev afholdt den 8. april 2021.


I samarbejde med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og Det Etiske Råd afholdt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri en virtuel offentlig høring om nye planteforædlingsteknikker den 8. april.

Høringen havde til formål at kaste lys på potentialer og risici ved de nye teknikker og diskutere den fremtidige regulering af området. Fremtrædende forskere, interesseorganisationer og virksomhedsrepræsentanter holdt oplæg om forskellige aspekter af de nye planteforædlingsteknikker.

Baggrunden for høringen var, at EU-Kommissionen snart forventes at offentligøre en undersøgelse af, hvorvidt der er behov for at revidere reguleringen på området.

Nye planteforædlingsteknikker såsom CRISPR/Cas9 kan målrette forædlingen af planter, men er indtil videre begrænset af, at teknologien, med en dom fra EU-Domstolen, reguleres på samme måde som GMO-afgrøder inden for EU.

 

Denne video er ikke tilgængelig, da den indeholder statistik-cookies, som du har fravalgt i dine indstillinger.

Ændring af dit samtykke.

Svar på spørgsmål fra Miljøorganisationen NOAH


For mere information kontakt David Qvist Pears, daqpe@fvm.dk.