Den danske fødevareklynge  er betegnelsen for den gruppe af erhverv, som primært er bygget op omkring landbrug, fiskeri og fødevareproduktion. Som eksempler på virksomheder i fødevareklyngen er det nærliggende at nævne de store virksomheder Arla og Danish Crown, som har direkte rod i landbruget, men klyngen består af en lang række små og mellemstore virksomheder indenfor fødevareproduktion og forarbejdning.

Fødevareklyngen omfatter desuden forsyningsvirksomheder, som leverer foder, kemikalier, ingredienser, enzymer, kapital mm. til landbrugs- fiskeri- og fødevareproduktion. Dertil kommer virksomheder, der producerer maskiner og teknologi til landbrugs- og fødevareproduktionen, samt virksomheder der leverer løsninger til akvakultur, gyllehåndtering og biogasproduktion. Fødevareklyngen består også af pelsdyrsproduktion, foodservice- og cateringvirksomheder, blomster- og potteplanteproduktion, pet-food producenter, og emballageproducenter.  

Der er flere eksempler på store danske virksomheder, som i større eller mindre omfang er opstået ud fra landbruget, men efterfølgende har udviklet sig til højteknologiske vækstvirksomheder. Det gælder f. eks. virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes og Chr. Hansen, som stadig har betydelige interesser i fødevareklyngen. Fødevareklyngen omfatter desuden rådgivningscentrene, samt forskningsinstitutionerne og fødevaremyndighederne. Disse har ingen produktion, men samarbejder med erhvervet og komplementerer erhvervets aktiviteter, og bidrager derfor til fødevareklyngens styrkeposition.

Den danske fødevareklynge er derfor langt mere omfattende end blot landbrugs- fiskeri- og fødevareproduktion, og skal ses i sammenhæng af de fælles og komplementerende faktorer, som binder virksomhederne sammen, fx organiseringen i landbruget, den høje fødevaresikkerhed, kompetencerne indenfor bioteknologi og den høje grad af internationalisering.

Den danske fødevareklynge er blandt de største fødevareklynger i hele verden målt på størrelsen af beskæftigelsen, og målt på verdensmarkedsandele er der en meget stærk international konkurrenceevne flere steder i fødevareklyngen.