D. 3. februar 2021 var Fødevareministeren vært for en virtuel konference om fremtidens landbrug som optakt til de kommende forhandlinger på området. Siden vil løbende blive opdateret med indhold fra konferencen.