EU har fastsat fælles regler om fødevaresikkerhed, der regulerer fødevareområdet fra jord til bord.

Det vil sige, at der er sammenhæng i lovgivningen hele vejen fra landmanden til forbrugerens indkøbskurv. Og det betyder, at fødevarevirksomheder uanset hvor i EU, de er etableret, skal overholde samme regler om fødevarehygiejne og egenkontrol. Dette er med til at sikre, at vi ikke bliver syge af den mad vi spiser, og at der ikke spredes sygdomsfremkaldende bakterier mellem EU-landene. 

Ligeledes er der fælles regler om offentlig kontrol, der giver fælles rammer for hvordan de nationale myndigheder skal kontrollere fødevarevirksomhederne. EU's kontrol korps (EU’s levnedsmiddel og veterinærkontor) fører kontrol med at EU-landene gennemfører fødevarelovgivningen og kontrollen korrekt. EU fører også kontrol med virksomheder og myndigheder fra lande uden for EU, som er godkendt til at eksportere til EU. De skal jo også overholde reglerne.

Kontakt

Departementet
Fødevareenheden
Tlf: 33 92 37 03
Mail: foedevare@fvm.dk

Fødevarestyrelsen
Tlf. 72 27 69 00
www.fvst.dk/kontakt