Her kan du indsende oplysninger om ulovlige forhold eller andre uregelmæssigheder, hvis du er ansat i eller samarbejdspartner til enten Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement, Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Naturstyrelsen (herunder Kystdirektoratet).

Inden du indsender oplysninger, er det vigtigt, at du læser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris retningslinjer på området. Her kan du bl.a. finde oplysninger om, hvad der er omfattet af whistleblowerordningen, hvordan dine oplysninger bliver håndteret, og hvilke rettigheder du har som whistleblower. 

Whistleblowerordningen er et supplement til mulighederne for at tale med din leder, HR-enhed eller tillidsrepræsentant, hvis du oplever strafbare eller andre alvorlige forhold på området.

Se Retningslinjer for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Whistleblowerordning 

Hvis du ønsker at være anonym
Ønsker du at være anonym, kan du benytte formularen herunder.  Husk, at du ikke skal oplyse dit navn, adresse, telefonnummer eller andre personhenførbare oplysninger i formularen.  For at sikre anonymiteten skal du undlade at anvende en arbejdscomputer, iPad eller mobiltelefon, der er på myndighedernes netværk, når du udfylder formularen.

Bemærk, at der ikke kan vedhæftes dokumenter og billeder til formularen.
Hvis du sender henvendelsen anonymt, er der ikke mulighed for at sende hverken kvittering eller følge op med spørgsmål. Du kan derfor risikere, at whistleblowerenheden er nødt til at henlægge sagen, fordi den ikke er tilstrækkeligt belyst. 

Hvis du ikke ønsker at være anonym
Hvis du vælger ikke at være anonym, kan du skrive til whistleblower@fvm.dk
Her har du mulighed for at vedhæfte fotos og billeder, ligesom Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil kunne kontakte dig med evt. opklarende spørgsmål. 

Selv om du vælger ikke at være anonym, vil din henvendelse og herunder dine personhenførbare oplysninger blive behandlet med yderste diskretion. 

Læs mere i om whistleblowerordningen:

   
Mulighed for fysisk post
Hvad enten du ønsker at være anonym eller ej, vil der også være mulighed for at sende et fysisk brev til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement. 

Du kan sende brevet til:

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
att. Kontorchef Betina Tradsborg 
Slotsholmsgade 12
1216 København K
 

Whistleblowerformular

Whistleblower formular til mfvm.dk

Meddelelse