Departementets whistleblowerordning

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement har en digital whistleblowerportal, som du kan anvende til at foretage indberetninger til departementets whistleblowerordning, hvis du er ansat, har været ansat, er i gang med en ansættelsesproces eller er samarbejdspartner med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement. Portalen kan tilgås via linket i bunden af siden.

Du kan indberette oplysninger om dels overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet, dels alvorlige lovovertrædelser, herunder både overtrædelser af national ret og overtrædelser af de dele af EU-retten, der ikke er omfattet af whistleblowerdirektivets anvendelsesområde, og øvrige alvorlige forhold, der ikke nødvendigvis kan henføres til en bestemt lovovertrædelse.

Inden du indsender oplysninger til ordningen anbefales det, at du har læst ”Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser”, der kan tilgås her.  Vejledningen danner den overordnede ramme for statslige whistleblowerordninger og beskriver bl.a., hvilke oplysninger der kan indberettes, hvordan indberetninger behandles og de rettigheder, du har som whistleblower.

Du kan foretage indberetninger til departementets whistleblowerordning uden at oplyse din identitet. Det kan du gøre ved at indberette oplysninger til departementets digitale whistleblowerportal uden at angive kontaktoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at oplyse din identitet, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer. Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke ved opload af filer, herunder dokumenter, film, fotos mv., utilsigtet kommer til at angive oplysninger om din identitet. For at sikre anonymiteten skal du ydermere som ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke anvende ministeriets netværk samt undlade at benytte en arbejdscomputer, iPad eller mobiltelefon, der er på myndighedens netværk, når du indsender henvendelsen, da det vil kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på ministeriets netværk.

Din henvendelse vil blive behandlet af departementets whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Det er derfor vigtigt, at du gemmer den nøglekode du får oplyst ved indberetning, så du kan gå ind og tjekke status på whistleblowerenhedens behandling af din henvendelse. Dette gælder særligt, hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, da vi i så fald kun vil kunne kommunikere med dig via den digitale whistleblowerportal.

Du kan finde departementets whistleblowerportal her.

Læs mere om whistleblowerordningen her:

Retningslinjer for brug af whistleblowerordning

Mulighed for fysisk post
Du har også mulighed for at sende et fysisk brev. Du kan sende brevet til:

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
att. koncerntilsynschefen
Slotsholmsgade 12
1216 København K