1) Kan virksomheder samarbejde i udbud?


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forskningsbaserede myndighedsbetjening skal konkurrenceudsættes, og det er i den situation muligt for tilbudsgivere at samarbejde for at blive i stand til at byde i processen.

Udbudsretligt kan en tilbudsgiver basere sig på andre enheders finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144.

Det er i overensstemmelse med udbudsretten og konkurrenceretten, når tilbudsgivere samarbejder om at levere til et udbud, såfremt tilbudsgiverne ikke selvstændigt kunne have budt på opgaven.

For nærmere behandling af reglerne henvises til vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven.

Denne side vil løbende blive opdateret