Gamle aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

 


Aftaler 2020

Aftaler 2019

Aftaler 2018

Aftaler 2017

Aftaler 2016  

Miljø og Fødevareministeriets rammeaftale med DTU, Food, Vet og Aqua 2016 - 2019

(Denne aftale erstatter tidligere aftale mellem Fødevareministeriet og DTU)

Bilag 1: Ydelsesaftale Vet + opgavebilag
Bilag 2: Ydelsesaftale Food, + opgavebilag
Bilag 3: Ydelsesaftale Aqua + opgavebilag
Bilag 4: Retningslinjer for afrapportering
Bilag 5: Parternes ydelser og forpligtelser
Bilag 6: Kommissorium, ledelsesgruppen
Bilag 7: Kommissorium, chefstyregrupperne
Bilag 8: Den gode proces og bestilling
Bilag 9: DTU Årshjul

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rammeaftale med DTU, Food og Miljø, 2016 - 2019
(Denne aftale erstatter tidligere aftale mellem Miljøministeriet og DTU). 

Bilag 1: Fødevareinstituttets ydelsesaftale 2016 - 2019
Bilag 2: DTU, Miljø ydelsesaftale 2016-2019
Bilag 3: Kontaktforum NST-DTU Aqua 2016 - 2019
Bilag 4: Kontaktforum NST-DTU Miljø 2016 - 2019
Bilag 5: Tillægsaftale om QSAR overdragelse

Aftaler fra 2015

Fødevareministeriets rammeaftale med Danmarks Tekniske Universitet 2015-2018

Bilag 1A: Ydelsesaftale på veterinærområdet 2015-2018
Bilag 1B: Konkrete opgaver på veterinærområdet
Bilag 2A: Ydelsesaftale på fødevareområdet 2015-2018
Bilag 2B: Konkrete opgaver på fødevareområdet
Bilag 3: Ydelsesaftale på fiskeriområdet 2015-2018
Bilag 3B: Konkrete opgaver på fiskeriområdet
Bilag 4: Kommissorium Ledelsesgruppe
Bilag 5: Kommissorium Chefstyregruppe
Bilag 6: Partnernes ydelser og forpligtelser
Bilag 7: Den gode proces og bestilling i forbindelse med forskningsbaseret myndighedsbetjening
Bilag 8: Årshjul 2015

Miljøministeriets rammeaftale med Danmarks Tekniske Universitet 2015-2018 pdf

Bilag 1 Ydelsesaftale MST-DTU Fødevareinstituttet 2015-2018 underskrevet.pdf
Bilag 2 Ydelsesaftale GST-DTU Space 2015-2018 underskrevet.pdf
Bilag 3 Ydelsesaftale MST-DTU Miljø 2015-2018 underskrevet.pdf
Bilag 4 Kontaktforum NST-DTU Aqua 2015-2018.pdf
Bilag 5 Kontaktforum NST-DTU Miljø 2015-2018.pdf
Bilag 6 Tillægsaftale om QSAR overdragelse underskrevet.pdf