Gamle aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet (AU)

Aftaler 2019

Aftaler 2018  

Aftaler 2017

Aftale 2016

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rammeaftale med Aarhus Universitet DCA 2016 - 2019

(Denne aftale erstatter den tidligere aftale  mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet).

Bilag 1A: Indikativ fordeling på tema- og indsatsområder
Bilag 1B: Temaområder og indsatser
Bilag 2: Konkrete opgaver for 2016
Bilag 3: Rapporteringskrav og organisering af samarbejdet
Bilag 4: Den gode bestilling
Bilag 5: Den gode proces

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rammeaftale med Aarhus Universitet DCE 2016 - 2019
(Denne aftale erstatter den tidligere aftale  mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet).

Bilag til  Rammeaftalen 2016-2019

Aftaler 2015

Fødevareministeriets aftale med Aarhus Universitet, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 2015-2018 

Bilag 1A: Indikativ fordeling af FVM-bevilling på tema- og indsatsområder 
Bilag 1B: Temaområder og indsatser
Bilag 2: Konkrete opgaver 
Bilag 3: Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen 
Bilag 4: Den gode bestilling
Bilag 5: Den gode proces 

Miljøministeriets rammeaftale med Aarhus Universitet DCE  2015-2018