Udfordringer og stigma i forhold til at have LGBTI-identitet i Danmark

Denne rapport fremlægger resultaterne af Als Researchs undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet. Undersøgelsen...