Rapport om miljø og EU's handelsaftaler

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har for miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en ny rapport om miljø og EU’s handelsaftaler

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har for miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet en ny rapport om miljø og EU’s handelsaftaler. 

Rapportens anbefalinger peger blandt andet på, at myndighederne skal skabe tydeligere sammenhænge mellem EU’s handelspolitik og andre EU-politikområder indenfor både miljø- og fødevareområdet. Der er også anbefalinger til de instrumenter, der skal sikre efterlevelse af miljøkrav i handelsaftalerne, involvering af civilsamfundet, promovering af cirkulær økonomi og bæredygtige tekstiler samt beskyttelse af biodiversitet og afskovning.

Som led i rapporten er der gennemført interviews med en række interessenter for at få belyst miljødimensionen af EU’s handelsaftaler og hvilke områder, der er vigtige at fokusere på fremover. Interessenterne er Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Miljømærkning Danmark, Danske Rederier, Forbrugerrådet Tænk, 92gruppen, WWF, CARE Danmark, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Mode & Tekstil, Copenhagen Business School og Finans Danmark. Også EU Kommissionen, OECD og FN’s Miljøprogram er blevet hørt. 

For yderligere oplysninger, Sune Kirkegaard Rotne, sukro@mfvm.dk