Midtvejsrapport: Evaluering af ny indkvarteringsmodel for kvinder udsat for menneskehandel - Under handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021

Midtvejsrapport: Evaluering af ny indkvarteringsmodel for kvinder udsat for menneskehandel

- Under handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel...