Afrapportering fra ekspertudvalg vedr. ammoniakreducerende tiltag

Ekspertudvalg vedr. ammoniakreducerende tiltag (NEC-udvalget) blev nedsat af miljøministeren i januar 2020. NEC-udvalget har foretaget en faglig…