RSS

Torsdag den 13. maj bliver pressen budt inden for i det millitære øvelsesterræn, hvor prøveopgravningen foregår i Nørre Felding. Fødevareminister…

Torsdag den 13. maj begynder arbejdet med at fjerne de nedgravede mink ved Nørre Felding ved Holstebro og Kølvrå ved Viborg med en prøveopgravning ved…

Faglig info

Nyt om annonceringer, love og bekendtgørelser

Pressekontakt

Pressevagten: +45 2018 4052 (kan ikke modtage SMS)

Alle pressehenvendelser til ministeren og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan ske til pressevagten og presse@fvm.dk