RSS

Vandmiljøet er i krise, og havet skal ikke være en skraldespand. Miljøminister Lea Wermelin fremsætter nu to nye lovforslag, der skal beskytte…

Fiskeristyrelsen har stoppet for muligheden for at fiske tobis i to forvaltningsområder på samme fangstrejse. Rutinemæssig kontrol viser tegn på, at…

Et flertal af Folketingets partier er blevet enige om at give det trængte fiskerierhverv mulighed for at fiske op til 10 pct. over dette års…

I lyset af Brexit er der mere end nogensinde behov for en stærk dansk stemme på miljø- og fødevareområdet i Storbritannien. Derfor tiltræder…

I lyset af den nuværende corona-krise åbner fødevareminister Mogens Jensen nu for muligheden for at give fiskere henstand på lån i 2020. Det sker for…

Fødevareministeren deltager i dag i et uformelt videomøde med sine europæiske kolleger for at drøfte den aktuelle situation med coronavirus i forhold…

Faglig info

Nyt om annonceringer, love og bekendtgørelser

Pressekontakt

Pressevagten: +45 2018 4052 (kan ikke modtage SMS)

Alle pressehenvendelser til ministeren og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan ske til pressevagten og presse@fvm.dk