RSS

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn er lettet over, at det lykkedes at få en midlertidig aftale for 1. kvartal om EU’s andel af…

I forbindelse med ministeroverdragelse i Miljø- og Fødevareministeriet er pressen inviteret. Grundet corona-restriktioner kræver det tilmelding.

10 mobile grejbanker med fiskeudstyr, redningsveste og waders har siden sommerferien gjort fiskeriet tilgængeligt for danskere, der normalt ikke tager…

Fiskeristyrelsen har færdigbehandlet alle ansøgninger og er klar til at udbetale kompensation til østersøfiskerne, der er ramt af nedgang i kvoterne …

Faglig info

Nyt om annonceringer, love og bekendtgørelser

Pressekontakt

Pressevagten: +45 2018 4052 (kan ikke modtage SMS)

Alle pressehenvendelser til ministeren og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan ske til pressevagten og presse@fvm.dk