Undersøgelse af EPS/XPS-plast i Østersøen

Ti procent af plastikken på de danske strande kommer fra flamingoplast Ny dansk rapport viser, at EPS/XPS – bedre kendt som flamingoplast – udgør ca. ti procent af plastikken på de danske strande. Ifølge rapporten bidrager mange kilder til den samlede miljøbelastning. Rapporten giver bud på mulige tiltag, for at forebygge og forhindre udslip til miljøet.

Publiceret 29. marts 2019

EPS/XPS – det de fleste nok kender som flamingoplast – er meget let og flyder ovenpå vandet. Det transporteres derfor nemt over lange afstande via floder og havstrømme og ender ofte oppe på strandene.

Resultater af strandovervågning viser, at EPS/XPS udgør ca. ti procent af det samlede antal af plaststykker fundet på strandene. Da materialet er så let, forventes det dog også i højere grad end mange andre plasttyper at blive transporteret op på stranden. Rapporten vurderer, at der er flere væsentlige kilder til udledningen af EPS, heriblandt byggematerialer, produktion af EPS artikler, affaldshåndtering og take-away emballage.

Rapportens anbefalinger flugter med flere af initiativerne i regeringens plasthandlingsplan og vil blive anvendt i den videre udrulning af handlingsplanen.

Plastikaffald kan transporteres over store afstande og stamme langvejs fra, og rapporten dækker derfor hele Østersøområdet. Rapporten vil nu blive delt med de øvrige Østersølande, så landene i fællesskab kan blive enige om effektive løsninger, så materialet ikke ender i naturen.

Projektet er en del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi I. Projektet bidrager til udvikling og implementering af HELCOM handlingsplan for marint affald, hvor Danmark har påtaget sig rollen som ”lead country” for dette tiltag.

COWI har sammen med Århus Universitet udarbejdet rapporten for Fiskeristyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet. Rapporten er blevet udarbejdet med bidrag fra myndigheder og industri i de øvrige HELCOM-lande samt den europæiske EPS-plastindustris brancheorganisation (EUMEPS). Projektet er muliggjort gennem en bevilling på én mio. kroner fra det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram om fremme af gennemførelsen af den Integrerede Maritime Politik (IMP).

Fakta:

  • EPS og XPS står for henholdsvis ekspanderet og ekstruderet polystyren. EPS/XPS består af to procent polystyren-plast og 98 pct. luft. EPS kendes nok bedst under varemærkenavnet flamingoplast.
  • EPS/XPS-plast er et meget let og porøst materiale, som derfor nemt kan spredes i miljøet. EPS/XPS er ligesom andre almindelige plasttyper praktisk talt ikke bionedbrydeligt.
  • På de danske strande, som indgår i det nationale overvågningsprogram, skyller der EPS/XPS-plast i land. Andelen af flamingoplast ud af det samlede antal af plaststykker på de danske strande var 11 procent.  
  • Det samlede udslip af EPS/XPS vurderes at være i størrelsesordenen 10-100 tons/år. Dette svarer til 700-5.000 m3 skumplast eller 2,5-25 mio. stykker plastik. Det samlede estimerede udslip svarer til ca. 0,002-0,02 % af den samlede produktion.
  • Mange kilder bidrager til den samlede miljøbelastning. De største kilder anslås at være; byggematerialer, produktion af EPS/XPS artikler, affaldshåndtering og fritidsaktiviteter (herunder take-away emballage). Mindre kilder er fiskekasser og fiskeredskaber.
  • Flamingo/EPS-plast anvendes på grund af materialets lethed og gode varmeisolering blandt andet til emballage og til lyd- og varmeisolering i byggeriet. En anden anvendelse er som det stødabsorberende materiale i cykelhjelme.
  • I 1995 startede EPS-branchen – en sektion af Plastindustrien - en genanvendelsesordning for kasserede EPS-emballager. Derudover er EPS-branchen også aktiv i flere andre grønne projekter som fx genanvendelses- og tilbagetagningsordninger for fiskekasser samt et stort genanvendelsesanlæg i Holland, der kan sikre genanvendelse af EPS/XPS-byggeaffald.
  • Rapporten giver bud på mulige tiltag for at reducere udslip til miljøet såsom; tilpasse produktdesign, forbedre indsamling og genanvendelse, stille krav til producenter som led i deres miljøgodkendelser samt udskifte EPS/XPS i anvendelser med risiko for direkte udslip til miljøet. Da miljømæssigt bedre alternativer ikke er tilgængelige for alle anvendelser, kan det være nødvendigt med innovation og udvikling af bedre alternativer.
  • I EU er der enighed om forbud mod engangsplastikprodukter af EPS som fødevarebeholdere, drikkebægre og drikkevarebeholdere.
  • I Regeringens plastikhandlingsplan er der flere initiativer, hvor EPS også vil blive adresseret. Det gælder fx informationskampagne for at reducere affald i naturen, sektorsamarbejde med byggeriet og med hotel- og restaurationsbranchen, udvikling af krav om reduktion af engangsplastikforbrug ved større arrangementer m.m.

Læs rapporten her