Ulovlige udenlandske hunde kan undgå aflivning

Folketinget førstebehandler i dag miljø- og fødevareministerens lovforslag, der vil stoppe automatiske aflivninger af udenlandske ulovlige hunde, hvis ejerne har taget dem hertil i god tro.

Publiceret 24. oktober 2017

Sagen om den italienske hund, A-Iceberg, som kom i klemme i hundeloven under sit ophold i Danmark i sommer, fører formentlig til en lovændring. Ændringen skal forhindre, at ulovlige hunde, der er indført til Danmark i god tro, automatisk skal aflives.

Folketinget skal i dag førstebehandle lovforslaget om ændring af lov om hunde, som er fremsat af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Han bebudede allerede i sommer, at han ville ændre hundeloven, da sagen om A-Iceberg blev omtalt i medierne.

Ifølge ministerens forslag vil politiet kunne give ejeren mulighed for at føre en ulovlig hund ud af landet, hvis det skønnes, at den er indført i god tro. Der har hidtil ikke været en undtagelsesmulighed i loven, og det vil miljø- og fødevareministeren nu have ændret.

”Jeg vil sætte en stopper for, at udenlandske ulovlige hunde automatisk skal aflives, hvis hundens ejer uforvarende er kommet til at tage hunden med til Danmark. Vi kan ikke forvente, at alle udlændinge kender vores regler om ulovlige hunde. De kan derfor have indført disse hunde i god tro. Og så skal hundene selvfølgelig ikke bare automatisk aflives,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Hundeloven forbyder besiddelse og avl af 13 hunderacer og krydsninger med disse
hunderacer. Det er stadig forbudt både at besidde disse hunde og at indføre dem. Det er kun, hvis man med rimelighed kan antage, at de er indført i god tro, at man kan udvise hunden i stedet for at aflive den.

”Vi har en hundelov, der forbyder visse racer i Danmark. Men hvis for eksempel en turist ved en fejl tager sin hund med over grænsen, så må vi være rimelige både over for hund og ejer. Det har ikke været tanken, at loven skal ramme udenlandske hunde og deres ejere, der uforvarende og uden kendskab til den danske lovgivning er kommet til at tage deres forbudte hunde med til Danmark, og det bliver nu præciseret i loven,” siger Esben Lunde Larsen.

Lovforslaget forventes behandlet i Folketinget så hurtigt som muligt, og lovændringen vil træde i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk

Fødevarestyrelsens pressetelefon: 2284 4834