Styrket fokus på LGBTI-børn og unges trivsel i Norden

Nyt projekt skal finde de indsatser, der bedst hjælper unge, som udsættes for psykisk vold, eksklusion eller mobning i skolen på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Publiceret 12. maj 2020

Et nyt, unikt projekt skal samle og dele viden om, hvordan børn og unge i Norden bedst hjælpes, når de har det svært pga. deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

- Alt for mange børn og unge mistrives i skolen, bliver mobbet eller ekskluderes, fordi de har en anden seksuel orientering eller kønsidentitet. Og vi har set, at der i gruppen af LGBT-børn og -unge ses selvmordsforsøg helt ned under 12-års alderen. Det er slet ikke i orden, siger minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen. 

De nordiske landes ligestillingsministre har på et møde i dag besluttet at indsamle viden om de mest lovende indsatser målrettet LGBTI-børn og unge. Indsatserne skal dernæst deles på tværs af de nordiske lande til fagpersoner, myndigheder og civilsamfundsorganisationer, så de kommer alle LGBTI-personer i Norden til gode. 

- Deler vi vores viden, kan vi bedre udvikle indsatser, der virker. Alle uanset seksuel orientering eller kønsidentitet - og ikke mindst børn og unge - skal kunne være trygge, ved at være, som de er, siger Mogens Jensen.

Mange LGBTI-personer mistrives i skolen og har svært ved at være åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Internationale undersøgelser viser, at mange har været udsat for psykisk vold, eksklusion eller mobning i skolen. 

En dansk undersøgelse viser, at der i gruppen af LGBT-personer ses selvmordsforsøg helt ned under 12-års alderen, mens der i den heteroseksuelle kontrolgruppe ikke er nogen, der har forsøgt selvmord i så tidlig en alder. Derfor er der behov for at dele viden med de andre nordiske lande om indsatser, der tidligt sætter ind i forhold til at forbedre trivslen blandt LGBTI-børn og -unge. 

Der afsættes 400.000 kroner til projektet.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Morten Kaus
Miljø- og Fødevareministeriet
Tlf.: 21 26 29 37
E-mail: mkaus@mfvm.dk