Skånsomt kystfiskeri styrkes i ny politisk aftale

Et flertal i Folketinget står bag ny aftale om kystfiskerordningen, som bl.a. øger tillæg for at fiske med skånsomme redskaber som garn og snurrevod.

Publiceret 12. november 2019

Det kystnære og skånsomme fiskeri i Danmark bliver nu styrket i en ny bred politisk aftale om kystfiskerordningen. Et bredt flertal i Folketinget* er blevet enige om en ny aftaletekst til kystfiskerordningen, som skal gøre det mere attraktivt at fiske kystnært og skånsomt.

Kystfiskerordningen består af fiskekvoter, der er reserveret det kystnære og skånsomme fiskeri. Ordningen består af en åben og lukket del, hvor fiskerne i den åbne del stadig kan forlade ordningen efter tre år, hvis de ikke ønsker sat binde sig permanent.

Parterne er blevet enige om at bevare den åbne del af ordningen, men evaluere ordningen efter tre år. Samtidig er den lukkede ordning gjort mere attraktiv ved at tildele fiskerne endnu større tillæg end i dag, hvis de fisker med skånsomme redskaber.

- Aftalen er en klar styrkelse af det skånsomme danske kystfiskeri, og jeg er meget tilfreds med, at vi har opnået en bred politisk enighed. Nu holder vi fast i den åbne ordning i tre år til, men styrker samtidig den lukkede ordning og det skånsomme fiskeri ved at belønne fiskere, som tilmelder sig disse kategorier, endnu mere. Dermed vil flere forhåbentligt finde det attraktivt at binde sine kvoter til kystfiskeriet og fiske med skånsomme redskaber, siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen.

Den styrkede kystfiskerordning har ifølge ministeren fordele både i land og til vands.

- Flere lokalsamfund er afhængige af et godt og velfungerende kystfiskeri, der kan være med til at skabe arbejdspladser på havet, men også i land. Derfor belønner vi nu de fiskere, der går med til at låse deres kvoter fast i den lukkede ordning med større tillæg end i dag. Med aftalen præmierer vi også fiskeri, der tager hensyn til miljøet, så fiskeriet i stigende grad sker med skånsomme redskaber, som ikke påvirker havbunden, påpeger ministeren.

Udover at styrke den lukkede ordning og det skånsomme fiskeri, indbefatter den nye aftale også, at det skal være lettere for nyetablerede fiskere at melde sig ind i den lukkede ordning. De får nemlig en mulighed for tre års prøvetid, hvorefter de kan beslutte sig for, om de vil blive eller træde ud.

Samtidig er den nye ordning mere enkel og lettere at overskue, hvilket vil komme de tilmeldte fiskere til gavn og gøre administrationen simplere. Det skyldes, at der i den nye ordning kun tildeles hvert fartøj et enkelt tillæg, hvor der i den nuværende ordning både tildeles et kystfiskertillæg og en såkaldt flidspræmie.

Se hele aftalen her

* Partiet Fremad har ikke været en del af forhandlingerne og er dermed ikke med i aftalen.

FAKTA:

  • Den nye aftale indbefatter, at fartøjer, som fisker med skånsomme redskaber i den lukkede ordning, præmieres højere end i dag.
  • Fiskere skal ifølge den nye aftale heller ikke længere have opfisket 70 procent af deres årsmængde det foregående år for at få tillæg.
  • Kystfiskertillægget uddeles til gengæld i tre portioner, og portion nr. 2 og 3 gives kun til fiskeren, hvis denne på nærmere fastsatte datoer har opfisket hhv. 1/3 og 2/3 af sine kvotemængder. På den måde sikres det, at kvoterne udnyttes bedst muligt.
  • Kravet om at mindst 80 % af fangstrejserne skal være på max to døgn fastholdes, og længdekravet for de deltagende fartøjer fastholdes på max. 17 meter, dog 15 meter for fartøjer der fisker med ikke-skånsomme redskaber i den lukkede ordning.

Yderligere oplysninger:
Pressechef, Bjarke Kamstrup, Miljø- og Fødevareministeriet: bjkam@mfvm.dk Telefon 24 52 69 56