Regler om hold af hjemmehørende rovfugle i fangenskab lempes ikke

Publiceret 20. september 2019

Miljøministeren har besluttet ikke at gå videre med de lempelser af reglerne om hold af rovfugle i fangenskab, der var lagt op til under den tidligere regering.

I foråret 2019 vedtog den tidligere regering sammen med DF en ændring af jagt- og vildtforvaltningsloven, som gjorde det muligt at lempe reglerne om hold af danske arter af rovfugle i fangenskab. Formålet med lovændringen var bl.a. at give mulighed for, at falkonerer kunne etablere nye hold af en eller flere hjemmehørende rovfugle med henblik på jagt og regulering, og at undtage godkendte, privatejede zoologiske anlæg fra reglerne i fugleholdsbekendtgørelsen.

Med miljøministerens beslutning gennemføres disse lempelser ikke. Der sendes dermed ikke et udkast til ny fugleholdsbekendtgørelse i offentlig høring.

Det betyder, at de gældende regler i fugleholdsbekendtgørelsen fastholdes. Reglerne indebærer, at det som hovedregel er forbudt at holde fuglearter omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 i fangenskab. Bilag 1-arterne er de arter, som typisk benævnes de hjemmehørende arter; det er generelt set arter, der er naturligt forekommende i danske natur.

Der findes flere oplysninger om reglerne i fugleholdsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside.