Redegørelser afdækker forløb om COVID19 på minkfarme

Regeringen præsenterer i dag to redegørelser i relation til Covid19-smitte på danske minkfarme

Publiceret 18. november 2020

Miljø- og Fødevareministeriet har i dag oversendt to redegørelser til Folketinget. 

Den ene redegørelse skal afklare processen omkring forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet. Den anden skal afklare baggrunden for og beslutningen om strategien til bekæmpelse af
spredning af COVID-19 i danske minkbesætninger.

Links til redegørelser:
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/MOF/bilag/130/index.htm 
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/MOF/bilag/131/index.htm 

Yderligere oplysninger:
Miljø- og Fødevareministeriets pressetelefon: 2091 5901 
E-mail: presse@mfvm.dk